Table of Contents

Plany rozwoju aplikacji Advanced Cost Allocations

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Advanced Cost Allocations.

Poniższa lista zawiera funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i wydania.

Ważne

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

 • wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te wymagania,
 • nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
 • zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności Advanced Cost Allocations,
 • zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na prace rozwojowe dotyczące Advanced Cost Allocations,
 • zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
 • znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.
Ważne

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Advanced Cost Allocations, z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule Polityka cyklu życia produktów.

Zrealizowane i zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji .

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

 • z powodu nowych wymagań prawnych,

 • jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,

 • jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

 • symbol ✔️ - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności i że funkcjonalność została udostępniona w ramach opublikowanej wersji, której numer jest określony w kolumnie Dostępne od wersji;

 • status W realizacji - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w kolumnie Planowana data w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach wydania;

 • status Do zaplanowania - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania.Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

Funkcjonalność Status realizacji Planowana data wydania Dostępne w Advanced Cost Allocations od wersji

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro

Advanced Cost Allocations na platformie handlowej Microsoft AppSource

Zasady dotyczące dokumentacji produktów