Table of Contents

Wymiary domyślne dla wierszy dziennika zapasów

Funkcjonalność wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów ułatwia obsługę księgowań równoległych. Umożliwia ona zdefiniowanie zestawu wymiarów domyślnych w zależności od parametrów wiersza dziennika zapasów, takich jak:

 • typ wiersza dziennika zapasów,
 • główna gospodarcza grupa księgowa,
 • główna towarowa grupa księgowa oraz
 • grupa księgowa zapasów.

Na podstawie tych ustawień odpowiednim wierszom dziennika zapasów są przypisywane określone wymiary domyślne.

Ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów

Aby zdefiniować ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konfiguracja domyślnych wymiarów wiersza dziennika zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Konfiguracja domyślnych wymiarów wiersza dziennika zapasów wybierz Nowy, a następnie wypełnij pola:

  • Kod - Określ unikalny kod identyfikujący ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów.
  • Typ zapisu - Określ typ wiersza dziennika zapasów.
  • Gł. gospodarcza grupa księgowa - Określ główną gospodarczą grupę księgową.
  • Gł. tow. grupa księgowa - Określ główną towarową grupę księgową.
  • Grupa księgowa zapasów - Określ grupę księgową zapasów.
 3. Wybierz akcję Wymiary.

 4. Na stronie Domyślny wymiar wiersza dziennika zapasów wybierz Nowy, a następnie wypełnij pola:

  • Kod wymiaru - Określ kod wymiaru.
  • Kod wartości wymiaru - Określ kod wartości wymiaru.

Obsługa wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów

Podczas tworzenia przez użytkownika wierszy dziennika zapasów system zweryfikuje, czy istnieją zdefiniowane ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów, które posiadają identyczny typ wiersza, główną gospodarczą grupę księgową, główną towarową grupę księgową oraz grupę księgową zapasów. Jeżeli tak, określony w ustawieniach zestaw wymiarów zostanie przypisany do odpowiednich wierszy dziennika.

Ważne

Pole Gł. gospodarcza grupa księgowa może mieć wartość pustą. Takie ustawienie będzie brane pod uwagę dla wierszy dziennika zapasów z dowolną główną gospodarczą grupą księgową.

Jeżeli zdefiniowane są różne zestawy ustawień wymiarów domyślnych z tym samym typem wiersza, główną towarową grupą księgową oraz grupą księgową zapasów, przy czym w przypadku jednego zestawu ustawień główna gospodarcza grupa księgowa jest wypełniona, a w przypadku drugiego - pusta, wyższy priorytet ma zestaw ustawień wymiarów z wypełnioną główną gospodarczą grupą księgową.