Table of Contents

Funkcjonalność dla firm

Cash Desk Management zawiera rozszerzenia funkcjonalne dla Dynamics 365 Business Central, które umożliwiają obsługę wymagań związanych z rejestracją przepływów gotówkowych oraz przetwarzanie operacji kasowych zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych.

Informacje dotyczące funkcjonalności aplikacji Cash Desk Management zamieszczono w poniższych artykułach.

Aby Zobacz
Dowiedzieć się, jak przygotować podstawowe ustawienia aplikacji takie jak konta księgi głównej, grupy księgowej konta bankowego, kody źródłowe i wydruki raportów Ustawienia aplikacji
Utworzyć kartotekę kasy z ustawieniami dotyczącymi kasy, kasjera, komunikacji i księgowania Konfiguracja kartoteki kasy
Poznać zasady przetwarzania dowodów wpłaty i wypłaty Wprowadzanie i księgowanie dokumentów
Przekazać gotówkę na inne konto kasowe lub bankowe Księgowanie transakcji między kasami i kontami bankowymi
Wygenerować raporty kasowe dla poszczególnych kas według określonych okresów Raporty kasowe
Zapoznaj się z możliwościami aplikacji w zakresie obsługi lokalnych przepisów Obsługa kasy zgodna z lokalnymi przepisami
Ważne

Informacje dotyczące nowych funkcjonalności w Cash Desk Management zamieszczono w artykule Plany rozwoju aplikacji.

Zobacz też

Dokumentacja Cash Desk Management języku angielskim

Instalacja aplikacji

Wsparcie aplikacji - skontaktuj się z nami

Cash Desk Management na platformie Microsoft AppSource

Plany rozwoju aplikacji