Table of Contents

Obsługa operacji kasowych zgodna z lokalnymi przepisami

Aplikacja Cash Desk Management może być wykorzystywana w firmach prowadzących działalność w różnych krajach. Elastyczna architektura aplikacji umożliwia rozbudowanie funkcjonalności o nowe elementy spełniające specyficzne wymagania dotyczące obsługi, ewidencjonowania i raportowania operacji kasowych, które obowiązują w poszczególnych firmach oraz krajach.

Obsługa polskich wymagań prawnych dotyczących obsługi operacji kasowych

Sposób organizacji obrotu środkami pieniężnymi (gotówką) w firmie zależy od zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o rachunkowości w zakresie obowiązków dotyczących obrotu kasowego w art. 17 zawiera zapis dotyczący wymogu prowadzenia ksiąg pomocniczych dla operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy w celu ewidencji analitycznej operacji gotówkowych. W praktyce formę takiej ewidencji analitycznej spełnia raport kasowy, czyli dokument stanowiący spis operacji dokonanych w określonym okresie (dnia, tygodnia czy miesiąca).

Aplikacja Cash Desk Management umożliwia generowanie raportu kasowego dla danej kasy i waluty operacji kasowych. Szczegółowe informacje dotyczące raportu kasowego w zamieszczono w artykule Raporty kasowe.