Table of Contents

Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Cash Desk Management dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Ważne

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Cash Desk Management należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Cash Desk Management.

Ważne

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

Wersje

Zobacz też

Administracja

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

Cash Desk Management na platformie handlowej Microsoft AppSource