Table of Contents

Kartoteka wyciągu bankowego

Dla każdego zaimportowanego wyciągu bankowego tworzona jest karoteka wyciągu bankowego przy pomocy szablou wyciągu bankowego.

Aby wyświetlić listę poprawnie zaimportowanych wyciągów bankowych i przejść do kartoteki określonego wyciągu bankowego:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Lista wyciągów bankowych.
 2. Wybierz określony wyciąg bankowy, aby uzyskać dostęp do jego kartoteki.

Strona Kartoteka wyciągu bankowego zawiera następujące sekcje:

 • skrócona karta Ogólne:
  • Nr - Określa numer pobierany z serii numeracji.
  • Szablon wyciągu bankowego - Określa szablon, na podstawie którego utworzono wyciąg bankowy w aplikacji na podstawie wyciągu bankowego zaimportowanego z banku (pole nieedytowalne).
  • Status - Określa status przetwarzania wyciągu bankowego przyjmuje wartość:
   • Otwarty - w trakcie tworzenia,
   • Oczekuje na akceptację - w trakcie oczekiwania na akceptację przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach,
   • Zaakceptowany - gotowy do zaksięgowania.
  • Kod konta bankowego - Określa kod konta bankowego, dla którego utworzono wyciąg bankowy.
  • Kod waluty - Określa walutę wyciągu bankowego.
  • Data księgowania
  • Data dokumentu
  • Nazwa pliku - Określa nazwę pliku źródłowego (pole nieedytowalne).
  • Data utworzenia (pole nieedytowalne)
  • Utworzono przez użytkownika (pole nieedytowalne)
 • skrócona karta Wiersze zawiera informacje o konkretnych przelewach wchodzących i wychodzących. Wiersze wyciągu bankowego mają format zgodny z wierszem dziennika głównego. Najważniejsze pola z perspektywy wyciągu bankowego to:
  • Typ dokumentu - Dostępne wartości to:
   • Płatność
   • Zwrot
   • Pusty.
  • Typ konta - Określa typ konta. Dostępne wartości to:
   • Nabywca
   • Dostawca
   • Pracownik
   • Konto K/G.
  • Nr konta - W zależności od wartości pola Typ konta będzie to numer nabywcy, numer dostawcy, numer pracownika lub numer konta K/G.
  • Opis - Określa zazwyczaj tytuł przelewu.
  • Kod waluty - Określa walutę wiersza wyciągu bankowego.
  • Kwota - Określa kwotę w walucie wiersza.
  • Kwota (wal. lok.) - Określa kwotę przelewu w walucie lokalnej.
  • Identyfikator rozliczenia - Określa identyfikator będący podstawą dla mechanizmu sugerowania rozliczenia.
 • Pod sekcją Wiersze wyświetlane są informacje dotyczące salda wyciągu i konta bankowego oraz obrotów netto:
  • Saldo początkowe (wyciąg bank.) - Określa początkowe saldo wyciągu bankowego wyrażone w walucie wyciągu bankowego. Wartość jest odczytywana z wyciągu bankowego.
  • Saldo końcowe (wyciąg bank.) - Określa saldo końcowe wyciągu bankowego wyrażone w walucie wyciągu bankowego. Wartość jest odczytywana z wyciągu bankowego.
  • Saldo początkowe (konto bank.) - Określa saldo początkowe konta bankowego wyrażone w walucie konta bankowego. Wartość jest sumą pola Kwota z odpowiednich zapisów konta bankowego.
  • Obroty netto - Określa obroty netto w saldzie konta bankowego. Wartość jest sumą kolumny Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.) w wierszach wyciągu bankowego.
  • Saldo końcowe (konto bank.) - Określa przewidywane saldo końcowe konta bankowego wyrażone w walucie konta bankowego. Wartość jest sumą pól Saldo początkowe (konto bank.) i Obroty netto.
Uwaga

Pola Typ konta i Nr konta są uzupełniane automatycznie na podstawie powiązań znalezionych na podstawie identyfikatora End-to-End, utworzonych w tabeli Mapowanie ID do konta lub Mapowanie tekstu do konta. Jeżeli użytkownik ręcznie wypełni numer konta, aplikacja zapyta, czy dla danego numeru konta ma zostać utworzone powiązanie. Ułatwia to późniejsze rozpoznawanie odbiorców podczas kolejnych importów wyciągów bankowych.

Podgląd surowych danych z wyciągu bankowego

Aby wyświetlić wszystkie dane pobrane z wyciągu bankowego:

 1. Uruchom akcję Szczegóły wyciągu bankowego. Akcja jest dostępna w sekcji Akcje na stronie kartoteki Wyciąg bankowy.
 2. Dane powiązane z zaznaczonym wierszem są wyświetlane w sekcji Wartości kolumn wiersza wyciągu bankowego na stronie kartoteki Wyciąg bankowy.

Zobacz też

Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego