Table of Contents

Szablony wyciągu bankowego

Szablony wyciągu bankowego pełnią rolę podobną do szablonów paczek przelewu - stanowią one powiązanie interfejsu wyciągu bankowego z kontem bankowym. Główna różnica to możliwość przypisania więcej niż jednego konta bankowego do szablonu. Wynika ona z faktu, że w niektórych bankach wyciągi bankowe mogą zawierć zapisy dla więcej niż jednego konta bankowego.

Ustawienia szablonu wyciągu bankowego

Aby utworzyć szablon wyciągu bankowego:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, wprowadź Szablony wyciągu bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Strona kartoteki Szablony wyciągu bankowego zawiera następujące sekcje:
 • sekcja Ogólne:
  • Kod - Określa kod szablonu.
  • Opis - Określa opis identyfikujący szablon.
  • Kod interfejsu - Określa kod interfejsu używanego przy imporcie wyciągu bankowego (więcej w artykule Interfejsy wyciągów bankowych).
 • sekcja Serie numeracji:
  • Seria numeracji wyciągu bankowego - Określa serię numeracji, która ma być używana zamiast serii numeracji ustawionej domyślnie dla wyciągów bankowych.
  • Seria numeracji zaksięg. wyciągu bankowego - Określa serię numeracji, która ma być używana zamiast serii numeracji ustawionej domyślnie dla zaksięgowanych wyciągów bankowych.

Interfejsy wyciągu bankowego

Aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych interfejsów wyciągów bankowych:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, wprowadź Interfejsy wyciągu bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Lista interfejsów wyciągów bankowych zawiera następujące pola:
  • Kod (pole nieedytowalne) - Określa kod interfejsu wyciągu bankowego.
  • Opis.
Porada

Lista interfejsów importujących wyciągi bankowe jest widoczna po rozwinięciu pola Kod interfejsu na stronie Szablony wyciągu bankowego. Identycznie jak w przypadku interfejsów paczek przelewów, ze względu na automatyczne zarządzanie listą użytkownik ma niewielkie możliwości wprowadzania zmian w interfejsach.

Za import wyciągów odpowiedzialne są tzw. pliki definicji, czyli pliki zawierające sposób analizowania wyciągów bankowych udostępnianych przez banki. Jeżeli rozszerzenie zawierające interfejs bankowy to wspiera, możliwa jest aktualizacja tych definicji za pomocą akcji Aktualizuj definicje. Dla pozostałych interfejsów akcja ta spowoduje przywrócenie plików definicji do oryginalnego stanu.

Konta wyciągu bankowego

Aby przypisać konta bankowe do szablonu wyciągu bankowego:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, wprowadź Szablony wyciągu bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Konta bankowe.
 3. Na stronie Konta wyciągu bankowego utwórz nowy rekord.
 4. W polu Kod konta bankowego wybierz odpowiednie konto.
Uwaga

Konta bankowe przypisane do szablonu wyciągu bankowego musi spełniać kryteria opisane w artykule Konfiguracja konta bankowego.

Ważne

W przypadku wyciągów bankowych zawierających zapisy dla więcej niż jednego konta bankowego, konieczne jest przypisanie osobno każdego konta bankowego do szablonu wyciągu bankowego. W szczególności dotyczy to interfejsów umożliwiających importowanie zbiorczych wyciągów bankowych (np. interfejs MBANK_PL200).

Użytkownicy szablonu wyciągu bankowego

Podobnie jak w przypadku paczek przelewów, istnieje możliwość ograniczenia dostępu do niektórych szablonów za pomocą listy użytkowników szablonu paczki przelewów. Aby wyświetlić lub zmodyfikować listę użytkowników szablonu wyciągu bankowego:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, wprowadź Szablony wyciągu bankowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Użytkownicy. Dostępne pola:
 • Identyfikator użytkownika;
 • Kod szablonu wyciągu bankowego.

Zobacz też

Ustawienia bankowości elektronicznej Przepływ pracy Zarządzanie użytkownikami Konfiguracja konta bankowego