Table of Contents

Tworzenie mapowań ID do konta

Sposobem na automatyczne stworzenie powiązań pomiędzy istniejącym numerem konta w formacie IBAN a kartoteką nabywcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego jest skorzystanie z raportu Utwórz mapowanie ID do konta. , który można uruchomić za pomocą akcji Inicjalizuj konta na stronie Mapowanie ID do konta otworzonej z poziomu strony listy Interfejsy wyciągu bankowego. Zdefiniowane powiązania zostaną użyte do automatycznego uzupełniania kont podczas importu wyciągu bankowego.

Uruchamianie raportu Utwórz mapowanie ID do konta

Aby uruchomić raport Utwórz mapowanie ID do konta:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Interfejsy wyciągu bankowego.
  2. Na stronie listy Interfejsy wyciągu bankowego wybierz akcję Mapowanie ID do konta.
  3. Na stronie Mapowanie ID do konta uruchom akcję Inicjalizuj konta.
  4. Zostanie otwarty raport Utwórz mapowanie ID do konta. W ramach raportu Utwórz mapowanie ID do konta dostępne są następujące parametry:
  • Uwzględnij IBAN konta bankowego - Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnione konta bankowe.
  • Uwzględnij IBAN konta bankowego nabywcy - Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnione konta bankowe nabywców.
  • Uwzględnij IBAN konta bankowego dostawcy - Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnione konta bankowe dostawców.
  • Uwzględnij IBAN pracownika – Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnieni pracownicy.
Uwaga

Powiązania są tworzone tylko na podstawie kartotek posiadających zdefiniowaną wartość w polu IBAN.

Opcjonalnie, na skróconych kartach Konto bankowe, Konto bankowe nabywcy, Konto bankowe dostawcy, Pracownik oraz Kod interfejsu można dodać dodatkowe filtry kont i interfejsów. Aby stworzyć powiązania dla wszystkich par numer konta - kod interfejsu, należy zaznaczyć wszystkie opcje i usunąć wszelkie filtry.

Po zatwierdzeniu parametrów uruchomi się zadanie wsadowe tworzące odpowiednie powiązania w tabeli Mapowanie ID do konta.

Nowopowstałe wiersze z mapowaniami identyfikatorów kont i istniejących kartotek są automatycznie wyświetlane po skończeniu działania raportu.