Table of Contents

Ustawienia bankowości elektronicznej

Kartoteka ustawień bankowości elektronicznej zawiera najbardziej podstawowe ustawienia dotyczące bankowości elektronicznej.

Tworzenie ustawień bankowości elektronicznej

Aby wprowadzić potrzebne ustawienia bankowości elektronicznej:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Ustawienia bankowości elektronicznej. Kartoteka zawiera 2 sekcje.

Sekcja Serie numeracji:

  • Seria numeracji paczki przelewów - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do paczek przelewów w momencie ich utworzenia.
  • Seria numeracji wyciągu bankowego - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do wyciągów bankowych w momencie ich utworzenia.
  • Seria numeracji arch. paczki przelewów - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do zarchiwizowanych paczek przelewów w momencie ich utworzenia.
  • Seria numeracji zaksięg. wyciągu bankowego - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do zaksięgowanych wyciągów bankowych w momencie ich utworzenia.
Porada

Opcjonalnie można ustawić serie numeracji dla poszczególnych szablonów wyciągu bankowego lub szablonów paczki przelewów. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Szablony wyciągu bankowego.

Sekcja Wyciągi bankowe:

  • Pokaż ostrzeżenie ponownego importu - Określa, że podczas ponownego importu pliku wyciągu bankowego zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
Uwaga

Sprawdzenie opiera się o wyliczanie sumy kontrolnej SHA-256 dla pliku. Jeżeli plik o danej sumie kontrolnej zostanie znaleziony w bazie danych, system zapyta, czy import danego wyciągu ma być kontynuowany.

Zobacz też

Kreator ustawień bankowości elektronicznej

Użytkownicy bankowości elektronicznej

Szablony paczek przelewów

Szablony wyciągów bankowych