Table of Contents

Ręczne rozliczanie zapisów

W niektórych przypadkach jedyną możliwością będzie ręczne rozliczenie zapisów. Mechanizm działa podobnie jak w przypadku arkuszy księgi odbiorcy z paczek przelewów, z tą różnicą, że do zapisów przypisywana jest nie kwota, a identyfikator rozliczenia utworzony wg wzoru: Nr wyciągu bankowego_Nr wiersza. Aby przypisać ręcznie identyfiaktor rozliczenia do istniejacego zapisu księgi pomocniczej:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Lista wyciągów bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie kartoteki wyciągu bankowego wybierz Wiersz, a następnie Rozlicz zapisy.
  3. System wyświetli listę otwartych zapisów powiązanych z danym odbiorcą.
  4. Wybierz OK, aby do wybranych zapisów przypisać identyfikator rozliczenia.
  5. Jeśli przypisałeś pełną kwotę, wiersz wyciągu zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką.
Porada

W przypadku, kiedy użytkownik rozlicza w jednym wierszu więcej niż jeden zapis, oprócz przypisywania identyfikatora rozliczenia powinien też wprowadzić odpowiednią kwotę w polu Kwota do rozliczenia.

Ważne

Aby wiersz został oznaczony jako całkowicie rozliczony oraz yświetlony pogrubioną czcionką, a zapis został zamknięty po zaksięgowaniu wyciągu bankowego, wartość w polu Kwota na wierszu wyciągu bankowego musi być mniejsza lub równa wartości w polu Kwota pozostała w zapisach do rozliczenia.

Zobacz też

Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego

Sugerowanie rozliczenia

Zatwierdzanie wyciągów bankowych