Table of Contents

Arkusz płatności do odbiorców

Skorzystanie z arkusza płatności do odbiorców jest jednym z sposobów tworzenia paczki przelewów. Arkusz zawiera wszystkie otwarte zapisy księgi odbiorców, na podstawie których można utworzyć wiersze paczki przelewów.

W Electronic Banking Base App dostępne są poniżej wymienione arkusze płatności do odbiorcy:

  • Arkusz płatności do dostawców (wcześniejsza wersja),
  • Arkusz płatności do dostawców,
  • Arkusz płatności do pracowników,
  • Arkusz płatności do nabywców.
Ważne

Docelowo należy korzystać z arkusza Arkusz płatności do dostawców. Po zakończonym okresie przejściowym Arkusz płatności do dostawców (wcześniejsza wersja) nie będzie dostępny.

Zagadnienia związane z tworzeniem wierszy przelewów za pomocą arkuszy płatności do odbiorcy opisano w poniżej wymienionych artykułach.

Aby Zobacz
Tworzyć wiersze paczki przelewów za pomocą arkusza pracowników, arkusza nabywców i arkusza płatności do dostawców (wcześniejsza wersja) Arkusz płatności
Tworzyć wiersze paczki przelewów za pomocą arkusza płatności do dostawców Arkusz płatności do dostawców

Zobacz też

Szczegółowe wiersze paczki przelewów

Generowanie pliku paczki przelewów

Zatwierdzanie paczek przelewów