Table of Contents

Sugerowanie wierszy płatności

Skorzystanie z raportu Sugeruj płatności jest jednym ze sposobów automatycznego tworzenia wierszy paczek przelewów. Raport umożliwia zapisanie zdefiniowanych filtrów, automatyzuje i przyspiesza proces tworzenia paczek przelewów.

Uruchamianie raportu Sugeruj płatności

Aby uruchomić raport Sugeruj płatności:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Paczki przelewów i otwórz paczkę przelewów, wybierając odpowiedni link.
 2. Na pasku akcji wybierz akcję Sugeruj płatności.

Jeżeli ustawiono szablony sugerowania wierszy płatności na poziomie szablonu paczki przelewów, zostanie wyświetlona lista dostępnych szablonów. W przeciwnym przypadku od razu zostanie wyświetlona strona wyboru parametrów raportu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szablony sugerowania płatności.

Porada

Kliknięcie przycisku Anuluj na liście szablonów spowoduje uruchomienie standardowej strony raportu Sugeruj płatności ze standardowymi parametrami do wyboru.

Sugeruj płatności

Sugerowanie płatności umożliwia automatyczne utworzenie wierszy płatności dla nierozliczonych zapisów księgi dostawców lub pracowników. Na stronie raportu Sugeruj płatności dostępne są następujące parametry:

 • Pomiń dostawców - Po zaznaczeniu tej opcji, nie będą tworzone wiersze płatności dla dostawców.
 • Pomiń pracowników - Po zaznaczeniu tej opcji, nie będą tworzone wiersze płatności dla pracowników.
 • Data ostatniej płatności - Określa datę, która może pojawić się w wierszach płatności (uwzględnione zostaną tylko te zapisy, których termin płatności lub data rabatu terminowego przypadają przed tym terminem).
 • Znajdź rab. terminowe – Po zaznaczeniu tej opcji, zostaną wyszukane zapisy księgi, dla których można otrzymać rabaty terminowe.
 • Użyj priorytetu odbiorcy – Wybór tego pola oznacza, że kolejność przelewów w paczce będzie zależna od zawartości pola Priorytet w kartotece danego odbiorcy płatności.
 • Dostępna kwota (PLN) – Określa maksymalną dostępną kwotę (w walucie lokalnej) dla płatności. Suma wynikowych wierszy płatności będzie nie większa niż określona dostępna kwota. Jeśli wpiszesz 0, system nie zastosuje limitu kwotowego podczas sugerowania płatności.
 • Pomiń wyeksportowane płatności - Po zaznaczeniu tego pola, zapisy wyeksportowane za pomocą standardowego mechanizmu bankowości zostaną pominięte.
 • Sumuj dla odbiorcy – Po zaznaczeniu tego pola, dla każdego odbiorcy powstanie jeden wiersz paczki przelewów sumujący wszystkie płatności dla tego odbiorcy. W przeciwnym przypadku zostanie utworzony jeden wiersz paczki per zapis.
 • Wg wymiarów – Określa, że zapisy mają być sumowane według wymiarów w przypadku zaznaczenia opcji Sumuj dla dostawcy.

Opcjonalnie, na skróconych kartach Dostawca i Pracownik można dodać dodatkowe filtry dostawcy i pracownika. Aby zasugerować płatności dla wszystkich dostawców i pracowników, należy usunąć wszelkie filtry.

Po zatwierdzeniu parametrów zostanie uruchomione zadanie wsadowe tworzące wiersze paczki przelewów. W wyniku zadania wsadowego, nowo powstałe wiersze można uzupełnić o dodatkowe informacje, np. konto bankowe odbiorcy.

Zobacz też

Szczegółowe wiersze paczki przelewów

Generowanie pliku paczki przelewów

Zatwierdzanie paczek przelewów