Table of Contents

Bankowość elektroniczna dla Belgii

Bankowość elektroniczna dla Belgii jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension BE. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z belgijskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi belgijskimi bankami.

Electronic Banking Extension BE została przygotowana przez IT.integro z myślą o belgijskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Belgii.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension BE opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

Aby Zobacz
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanymi bankami Interfejsy dla banków w Belgii

Zobacz też

Electronic Banking Extension BE na stronie AppSource

Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace