Table of Contents

Interfejsy dla banków w Niemczech

W aplikacji Electronic Banking Extension DE jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Niemczech. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension DE.

Uwaga

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję Inicjalizuj interfejsy. Więcej informacji znajduje się w artykule Inicjalizacja interfejsów.

Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension DE zamieszczono w odpowiednich artykułach.

Uwaga

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Niemczech. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension DE będą publikowane w tym artykule.

Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Niemczech:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia bankowości elektronicznej i wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Ustawienia bankowości elektronicznej na wstążce wybierz akcję Inicjalizuj interfejsy.
  3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension DE.

Zobacz też

Electronic Banking Extension DE na stronie AppSource