Table of Contents

Bankowość elektroniczna dla Francji

Bankowość elektroniczna dla Francji jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension FR. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z duńskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi duńskimi bankami.

Electronic Banking Extension FR została przygotowana przez IT.integro z myślą o duńskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność we Francji.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension FR opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

Aby Zobacz
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanymi bankami Interfejsy dla banków we Francji

Zobacz też

Electronic Banking Extension FR na stronie AppSource

Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace