Table of Contents

Bankowość elektroniczna dla Węgier

Bankowość elektroniczna dla Węgier jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension HU. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z węgierskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi węgierskimi bankami.

Electronic Banking Extension HU została przygotowana przez IT.integro z myślą o węgierskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność na Węgrzech.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension HU opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

Aby Zobacz
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanymi bankami Interfejsy dla banków na Węgrzech

Zobacz też

Electronic Banking Extension HU on AppSource