Table of Contents

Interfejsy dla banków w Litwie

W aplikacji Electronic Banking Extension LT jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Litwie. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension LT.

Uwaga

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję Inicjalizuj interfejsy. Więcej informacji znajduje się w artykule Inicjalizacja interfejsów.

Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension LT zamieszczono w odpowiednich artykułach.

Uwaga

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Litwie. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension LT będą publikowane w tym artykule.

Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Litwie:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia bankowości elektronicznej i wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Ustawienia bankowości elektronicznej na wstążce wybierz akcję Inicjalizuj interfejsy.
  3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension LT.

Zobacz też

Electronic Banking Extension LT na stronie AppSource