Table of Contents

Instalacja Electronic Banking Extension PL

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension PL w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension PL, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

Ważne

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

Ostrzeżenie

Aplikacja Electronic Banking Extension PL jest przygotowana i testowana dla wersji Dynamics 365 Business Central W1. Instalacja na innej wersji Dynamics 365 Business Central może powodować problemy w działaniu aplikacji.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension PL dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

  1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony Portal produktów IT.integro.
Ważne

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

  1. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.

  2. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension PL, wykonaj komendę:

Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension PL.app"
  1. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension PL, wykonaj komendę:
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
Porada

Parametr Tenant może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako default. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

  1. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension PL, wykonaj komendę:
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
Porada

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension PL dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

  1. Na stronie oferty AppSource, kliknij przycisk Skontaktuj się ze mną, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.
Przestroga

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

Porada

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Zobacz też

Instalacja aplikacji License Library App

Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App

Publishing and Installing an Extension

Wsparcie w zakresie aplikacji