Table of Contents

Fiscalization

Fiscalization to rozwiązanie rozszerzające standardową funkcjonalność Dynamics 365 Business Central o możliwości generowania i wystawiania paragonów fiskalnych dla transakcji finansowych. Ułatwia ono obsługę kluczowych aspektów związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej firmy oraz generowanie dowodów zawarcia transakcji pomiędzy nabywcą a dostawcą. Rozwiązanie Fiscalization umożliwia użytkownikom:

  • konfigurowanie różnych drukarek fiskalnych z obsługą określonych protokołów np. Posnet, Thermal;
  • konfigurowanie połączenia pomiędzy Dynamics 365 Business Central a drukarkami fiskalnymi;
  • tworzenie wymaganych dokumentów fiskalnych zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi;
  • tworzenie paragonów fiskalnych z fakturą lub bez na podstawie zamówienia sprzedaży;
  • tworzenie faktur sprzedaży na podstawie paragonu fiskalnego;
  • obsługę zwrotów dla paragonów fiskalnych;
  • przypisywanie atrybutów VAT do faktur utworzonych na podstawie paragonu fiskalnego;
  • tworzenie zestawień zbiorczych dla wszystkich wybranych paragonów fiskalnych np. dla celów raportowania JPK VAT.

Rozwiązanie Fiscalization obejmuje:

  • aplikację Fiscalization Base App, która dostarcza główne funkcjonalności związane z ustawieniami,
  • lokalną aplikację do obsługi procesu fiskalizacji w Polsce, która zapewnia zgodność z wymaganiami lokalnymi.
Ważne

Dzięki elastycznej architekturze, rozwiązanie Fiscalization można rozbudowywać tak, aby spełniało wymagania prawne obowiązujące nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Uwaga

Aplikacje Fiscalization dla Dynamics 365 Business Central® są dostępne w obu modelach licencyjnych - cloud (online, SaaS) oraz on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja).

W dokumentacji omówiono zagadnienia wymienione poniżej.

Procesy biznesowe

Administracja i instalacja

Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa

Aplikacja Fiscalization bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

Porada

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Rozpoczęcie pracy z Fiscalization

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Fiscalization, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro

Fiscalization on platformie handlowej Microsoft AppSource

Plany rozwoju aplikacji

Zasady dotyczące dokumentacji produktów