Table of Contents

Słownik kar

W związku z możliwością ewidencjonowania kar o charakterze niefinansowym (zobacz Kary), system umożliwia utworzenie słownika kar. Aby utworzyć słownik kar:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Kody kar, a następnie w sekcji Przejdź do okna Strony i zadania wybierz Kody kar.

Tworząc słownik kar nalezy uzupełnić pola:

 1. Kod - unikatowy kod nadany dla danej kary

 2. Nazwa - nazwa kary

 3. Formuła daty wygaśnięcia - informuje o terminie wygasnięcia kary. Datę tą należy wprowadzić w następującej formule:

  CYFRA + LITERA

  Gdzie,

  • CYFRA oznacza ilość dni.

  • LITERA oznacza:

   D - DZIEŃ, M - MIESIĄC, R - ROK

  Przykłady:

  • 1R - data kary wygasa po jednym (1) roku (R)
  • 2R - 1D - data kary wygasa po dwóch (2) latach (R) minus jeden (1) dzień (D)