Table of Contents

Słownik badań okresowych

W związku z możliwością ewidencjonowania badań okresowych, system umożliwia utworzenie słownika występujących badań okresowych w organizacji.

Dodanie do słownika nowego badania okresowego

W celu przejścia na stronę Kody badań okresowych oraz uzupełnienia słownika badań okresowych.

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Kody badań okresowych, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Aby dodać do słownika nowe badanie okresowe z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy i uzupełnij pola:
 • Kod - kod badania okresowego

 • Nazwa - nazwa badania okresowego

 • Formuła daty okresu ważności - formuła na podstawie której, system obliczy datę ważności wykonywanych badań. Okres ważności liczony jest od daty początkowej danego badania.

  Uwaga

  Prawidłowo sformułowana formuła będzie zawierać liczbę z przedziału od 0-9999 oraz literę symbolizującą jednostkę czasu tj. D, DT, T, M, K, R. lub R.B. Dodanie końcówki .B oznacza bieżącą jednostkę czasu wynikającą z dat, którą można ustawić jako prefiks jednostki czasu.

  Przykład

  Wprowadzenie formuły 2R będzie oznaczało, że dane badania ważne są przez okres 2 lat od daty ich przeprowadzenia.