Table of Contents

Stanowiska pracy

Lista stanowisk może być dobrowolnie rozszerzana i do każdego kodu stanowiska można przypisać domyślny Kod wykonywanego zawodu zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Przejście na stronę Kody stanowisk pracy i dodanie nowego stanowiska

W celu przejścia na stronę Kody stanowisk pracy i dodania nowego stanowiska:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Kody stanowisk pracy, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Wyświetli się strona z słownikiem kodów stanowisk pracy
 3. Aby dodać nowe stanowisko do słownika z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy
 4. Uzupełnij pola:
 • Kod - kod stanowiska pracy
 • Nazwa - nazwa stanowiska pracy**
 • Rodzaj stanowiska pracy - wybierz rodzaj stanowiska pracy
 • Kod pracy w szczeg. warunkach - jesli na stanowisku występuje praca w szczególnych warunkach wybierz kod pracy w szczególnych warunkach.
 • Naliczanie składki na FEP - Wskazuje czy dla danego kodu stanowiska pracy naliczana jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Dom. kod wykonywanego zawodu - Określa kod wykonywanego zawodu przypisywany domyślnie do danego stanowiska pracy.
 • Kod elementarnej grupy zawodów - uzupełnia sie po wprowadzeniu domyślnego kodu wykonywanego zawodu
 • Liczba przypisanych czynników - informuje o ilości przypisanych do stanowiska czynników występujących na stanowisku. Dodanie czynników zostałe opisane w nagłówku Przypisane czynniki do stanowiska pracy Zobacz także tworzenie raportu Skierowanie na badanie lekarskie.

Przypisane czynniki do stanowiska pracy

Dla każdego z zdefiniowanych stanowisk pracy, można wskazać czynniki występujące na danym stanowisku, które są niezbędne do wydruku skierowania na badanie lekarskie. W tym celu:

 1. Przejdź na stronę Kody stanowisk pracy zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Przejście na stronę kody stanowisk pracy i dodanie nowego stanowiska
 2. Wybierz dla którego stanowiska będą wprowadzane czynniki występujące przy tym stanowisku i kliknij w wybranym wierszu w polu Liczba przypisanych czynników
 3. Otworzy się okienko Czynniki przypisane do stanowisk
 4. Aby dodać nowy czynnik z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy a następnie wskaż:
 • Typ czynnika
 • Kod czynnika Powtórz tą czynność tyle razy ile potrzebujesz dodać czynników.
 1. Wyjdź z okienka wybierając w okienku Czynniki przypisane do stanowisk przycisk Zamknij