Table of Contents

Rozpoczęcie pracy z systemem

Uruchamianie Business Central

Po uruchomieniu systemu wyświetlone zostaje Widok główny użytkownika. Wyświetlanie i układ poszczególnych elementów uzależnione jest od uprawnień i przypisanej roli zalogowanego użytkownika.

Na powyższym rysunku widoczne są następujące komponenty interfejsu użytkownika w aplikacji:

Poniżej w tabeli zostały wymienione i opisane opcje z menu Aplikacji.


Nazwa opcji

Opis
Strona Po kliknięciu pozycji Strona dostępne są następujące opcje:

Otwórz w nowym oknie – Strona otwiera się w nowym oknie. Użytkownik może przełączyć się między stronami.

Kopiuj łącze do strony – Funkcja pozwala na przekopiowanie łącza aktywnej strony do schowka. Skopiowane w ten sposób łącze można wkleić na przykład do dokumentu programu Microsoft Word. Dzięki funkcji możliwe jest otwarcie strony z różnych dokumentów i programów.

Opcje te nie są dostępne na stronie Widok główny użytkownika.
Drukuj i wyślij Po kliknięciu pozycji Drukuj i wyślij dostępne są następujące opcje:

Wyślij jako załącznik email – Tworzy plik w formacie HTML aktualnie przeglądanej strony. Plik zostanie użyty jako załącznik nowej wiadomości e-mail.

Microsoft Word – Umożliwia eksport danych do pliku Microsoft Word

Microsoft Excel – Eksportuje dane do pliku Microsoft Excel.

Drukuj stronę – Drukuj aktywną stronę

Opcje te nie są dostępne w Widoku głównym użytkownika
Ustaw datę roboczą Domyślna data robocza to data, którą zdefiniowano w oknie dialogowym Data i godzina w panelu sterowania. Zmiana daty roboczej może okazać się konieczna w przypadku takiego zdania jak finalizacja transakcji z datą inną niż aktualna data. Aby zmienić datę roboczą, należy użyć tej funkcji.
Wybieranie języka W systemie można korzystać z funkcji wielojęzyczności. W przypadku, gdy w programie zainstalowano różne języki, opcja umożliwia wybór tego, w którym użytkownik będzie pracował w aplikacji.
Wybierz serwer Funkcja ta umożliwia wybór serwera. Wybór serwera jest konieczny, jeśli użytkownik chce otworzyć firmę przechowywaną w innej bazie danych.
Wybierz firmę W niektórych przypadkach konieczna jest zmiana firmy, z którą pracuje użytkownik. Dane firm można przechowywać w jednej bazie lub kilku różnych bazach danych. Opcja ta umożliwia wybór odpowiedniej firmy. Okno Wybierz firmę można tez otworzyć, wybierając nazwę firmy na pasku stanu w dolnej części okna programu lub naciskając klawisze CTRL+O
Dostosuj Po kliknięciu pozycji Dostosuj dostępne są różne opcje umożliwiające zmianę układu interfejsu użytkownika.
Pomoc Po kliknięciu pozycji Pomoc dostępne są następujące opcje:

Microsoft Dynamics NAV Pomoc – Opcja umożliwia szybki dostęp do niezbędnych informacji dotyczących systemu.

Notatki strony – W systemie można wprowadzić ustawienia pozwalające na pracę z programem Microsoft OneNote. Funkcja umożliwia otwarcie notatek z aktywnej strony w programie Microsoft OneNote.

Informacje o tej stronie – Funkcja wyświetla informacje na temat bieżącej strony. Widoczne są też wszystkie pola dla bieżącego rekordu tabeli, do której odnosi się dana strona. Na przykład po otwarciu strony Pracownicy, wybraniu funkcji Pomoc, a następnie opcji Informacje o tej stronie otwiera się okno Informacje o tej stronie: Pracownicy.

W oknie widoczne są następujące karty:
- Informacje o stronie
- Pola tabeli sortowane w pierwszej kolejności według pól kluczy, a następnie w porządku alfabetycznym
- Wyrażenia źródłowe
- Pola FlowFilter
- Filtry

Informacje o systemie Microsoft Dynamics NAV – informacje na temat wersji systemu Microsoft Dynamics NAV, licencji oraz prawach autorskich.
Zakończ Polecenie to umożliwia wyjście z systemu Microsoft Dynamics NAV
 1. Karty

Właściwości wstążki pozwalają pogrupować funkcje programu według grupy kart widocznych w górnej części okna. W systemie Dynamics NAV powszechnie używanymi kartami są:

 • Narzędzia główne - Obejmuje najczęściej stosowane akcje, opcje nawigacji oraz raporty powiązane z aktywną stroną. Jeśli karta ta jest dostępna, widoczna jest zawsze pierwsza.

 • Akcje - Zawiera pełen zestaw działań odnoszących się do aktywnej strony.

 • Nawiguj - Obejmuje kompletny zestaw opcji nawigacji powiązany z aktywną stroną. Dzięki tym opcjom możliwe jest wyszukiwanie dodatkowych informacji na temat rekordów aktywnych stron.

 • Raporty - Zawiera pełen pakiet raportów powiązanych z bieżącą stroną. Na przykład ze strony Pracownicy można wyświetlić raport o nazwie Zaśw. o zarobkach i zatrudnieniu.

 1. Grupy

Polecenia dostępne w obszarze wstążki uporządkowano w powiązane ze sobą grupy działań widoczne na poszczególnych kartach. Etykieta każdej z grup poleceń odnosi się do określonego typu działania.

W systemie Dynamics NAV najczęściej używanymi grupami są:

 • Nowe

 • Zarządzaj

 • Procesy

 • Widok

 • Pokaż załączone

 • Strona

 • Funkcje

 1. Akcje

Kliknięcie na poszczególne akcje na wstążce umożliwia dostęp do określonych funkcji i danych aplikacji.


Okienko nawigacji

Okienko nawigacji umieszczone jest z lewej strony interfejsu użytkownika. Umożliwia swobodne przechodzenie między poszczególnymi menu aplikacji, takimi jak Strona główna czy Działy.
Menu Działy, dostępne w okienku nawigacji, umożliwia dostęp do wszystkich modułów systemu. Jego konstrukcja umożliwia szybki dostęp do większości funkcji. Wybranie dowolnej opcji z okna nawigacji spowoduje wyświetlenie listy dostępnych elementów.


Widok główny użytkownika

Każdy użytkownik posiada stronę widoku głównego użytkownika, która jest odpowiednio dostosowana do jego potrzeb i uwzględnia wykonywane przez niego zadania.

Widok główny użytkownika jest głównym obiektem, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich informacji oraz akcji podejmowanych w systemie Dynamics NAV. Zapewnia szybki dostęp do zadań oraz transakcji powiązanych z wybraną rolą użytkownika.

W programie znajduje się kilkanaście różnych widoków głównych użytkownika zdefiniowanych dla określonych ról użytkownika w organizacji. Administrator systemu przypisuje odpowiedni profil oraz dostosowuje ustawienia widoku głównego użytkownika tak, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do niezbędnych informacji.

Na widok główny użytkownika składają się następujące części:

 1. Działania

 2. Moje powiadomienia

 3. Wykres

 4. Microsoft Outlook


Pasek stanu

Na pasku stanu u dołu okna programu znajdują się następujące informacje:

 1. Nazwa aktywnej firmy,

 2. Data robocza,

 3. Identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika

Aby zmienić aktywną firmę, należy kliknąć nazwę firmy na pasku stanu. Program otworzy wtedy okno Wybierz firmę, w którym można wybrać nazwę innej firmy. W podobny sposób zmienia się datę roboczą - klikając datę roboczą na pasku stanu. Program wyświetla wtedy okno Ustaw datę roboczą, w którym można zmienić datę roboczą.