Table of Contents

Dziennik przelewów

Po wybraniu opcji Przekaż do dziennika przelewów w Arkusz płatności zapisy przelewu zostaną przeniesione do Dziennik przelewów.

W celu przejścia do okna Dziennik przelewów:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik przelewów, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. W oknie Szablony poleceń przelewów wskaż szablon dla którego ma zostać otworzony Dziennik przelewów. I zatwierdź przyciskiem OK.
  3. Otworzy się Dziennik przelewów.
  4. W oknie Dziennik przelewów widoczne są zapisy przeniesione z Arkusz płatności. Możesz je przenieść do rejestru przelewu i wygenerować plik XML.

Przeniesienie zapisów przelewów z dziennika przelewów do rejestru przelewu i utworzenie pliku XML

W celu przeniesienia zapisu do Rejestr poleceń przelewów oraz utworzenia pliku XML:

  1. Przejdź do Dziennik przelewów zgodnie z instrukcją w nagłówku
  2. Z dostępnych na belce opcji wybierz akcję Zatwierdź i eksportuj.
  3. W okienku które się pojawi Zatwierdź i eksportuj polecenia przelewów wprowadź datę w polu Data dokumentu
  4. Zatwierdź wybór przyciskiem OK
  5. Plik zostanie zapisany w domyślnie ustawionym folderze. A zapisy przelewu pojawią się na stronie Rejestr poleceń przelewów

Zobacz: Rejestr poleceń przelewów