Table of Contents

Arkusz płatności

Wszystkie poprawnie wygenerowane przelewy wynagrodzeń widoczne są na stronie Arkusz płatności dla pracownika lub w przypadku potrąceń na stronie Arkusz potrąceń dla beneficjenta.

Z poziomu Arkusza płatności dostępne są 3 opcje:

 1. Przekaż do dziennika przelewów - wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie zapisów przelewu na stronę Dziennik przelewów (Zobacz: Dziennik przelewów)
 2. Zatwierdź - wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie zapisów przelewu na stronę Rejestry poleceń przelewów ( Zobacz: Rejestr poleceń przelewu)
 3. Zatwierdź i exportuj - wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie zapisów przelewu na stronę Rejestry poleceń przelewów ( Zobacz: Rejestr poleceń przelewu) oraz wygenerowanie pliku XML który następnie jest zaczytywany do banku.

Schemat tworzenia przelewów w bankowości elektronicznej:

Arkusz płatności dla pracowników - przygotowanie przelewu i pliku XML

W celu przygotowania przelewu dla pracownika i pliku XML

 1. Przejdź do Arkusz płatności dla pracowników. W tym celu wybierz ikonę , wprowadź Arkusz płatności dla pracowników, a następnie kliknij w powiązane łącze.

  Ważne

  Filtr w okienku jest ustawiony w taki sposób, że widoczne są tylko te przelewy, które nie zostały przekazane do eksportu do systemu bankowego.

  Ostrzeżenie

  Zaleca się, aby przygotowując plik do eksportu generować go według numeru konkretnej listy płac. W tym celu w polu filtra należy wpisać wartość do jakiej ma być zawężona wyświetlana lista oraz wskazać typ tej wartości.

 2. Po ustawieniu odpowiednich filtrów na dane znajdujące się w arkuszu wybierz z pozycji belki akcję Zatwierdź i eksportuj

 3. W okienku które się pojawi Zatwierdź i eksportuj polecenia przelewów wprowadź datę w polu Data dokumentu

 4. Zatwierdź wybór przyciskiem OK

 5. Plik zostanie zapisany w domyślnie ustawionym folderze. A zapisy przelewu pojawią się na stronie Rejestr poleceń przelewów

Arkusz płatności dla beneficjentów - przygotowanie przelewu i pliku XML

W celu przygotowania przelewu dla beneficjentów i plik XML

 1. Przejdź do Arkusz płatności dla beneficjentów. W tym celu wybierz ikonę , wprowadź Arkusz płatności dla beneficjentów, a następnie kliknij w powiązane łącze.

  Ważne

  W przypadku tworzenia przelewu wynikającego z potrącenia grupowego, kwota końcowa na przelewie zsumuje się z wszystkich potrąceń z danej kartoteki potrącenia grupowego.

 2. Po ustawieniu odpowiednich filtrów na dane znajdujące się w arkuszu wybierz z pozycji belki akcję Zatwierdź i eksportuj

 3. W okienku które się pojawi Zatwierdź i eksportuj polecenia przelewów wprowadź datę w polu Data dokumentu

 4. Zatwierdź wybór przyciskiem OK

 5. Plik zostanie zapisany w domyślnie ustawionym folderze. A zapisy przelewu pojawią się na stronie Rejestr poleceń przelewów

Arkusz wstrzymanych płatności dla pracowników

W tym arkuszu znajdują się z jakiegoś powodu płatności wstrzymane dla pracowników.

W celi przejścia do arkusza wstrzymanych płatności do pracowników wybierz ikonę , wprowadź Arkusz wstrzym. płatn. dla pracowników, a następnie kliknij w powiązane łącze.

Arkusz wstrzymanych płatności dla beneficjentów

W tym arkuszu znajdują się z jakiegoś powodu płatności wstrzymane dla beneficjentów.

W celi przejścia do arkusza wstrzymanych płatności do beneficjentów wybierz ikonę , wprowadź Arkusz wstrzym. płatn. dla beneficjentów, a następnie kliknij w powiązane łącze.