Table of Contents

Przedłużenie umowy o pracę stałą

Przedłużenie umowy o pracę stałą w systemie odbywa się poprzez zamknięcie jednej umowy zawartej z pracownikiem, a następnie wprowadzenie kolejnej (bez przerwy w zatrudnieniu).

Umowy z pracownikiem można przedłużać na dwa sposoby:

  1. Indywidualna zmiana z poziomu strony Umowy KIP
  2. Poprzez zbiorcze zarządzanie umowami. Przedłużenie umowy w ten sposób zostało opisane w artykule Zbiorcze zarządzanie umowami w nagłówku: Zakończenie i przedłużenie umów bez przerwy w zatrudnieniu

Indywidualne przedłużenie umowy pracownika

Aby przedłużyć umowę z pracownikiem należy:

  1. Zakończyć bieżącą umowę z pracownikiem zgodnie z instrukcją opisaną w artykule Zakończenie umowy o pracę. Pamiętając by w okienku Zakończenie umowy pole Wypłata przelewem była odhaczona.
  2. Dodać pracownikowi nową umowę zgodnie z instrukcją opisaną w artykule Umowa o pracę
  3. Nową wprowadzoną umowę zatwierdzić zgodnie z instrukcja opisaną w artykule Zatwierdzanie umów
Ważne

W ramach dodawanych umów system weryfikuje limity 33/3. Sprawdzane jest zatem czy wprowadzona umowa nie przekracza 33 miesięcy łącznych umów pracownika na czas określony lub czy umowa ta nie przekracza limitu 3 umów jakie pracownik może mieć na czas określony.