Table of Contents

Rejestracja uczestnika do PPK

W zależności od wieku osób, rejestracja do PPK może odbywać się automatycznie lub ręcznie.

Automatyczna rejestracja uczestnika do PPK - do 55 roku życia

Resjestracja uczestnika do PPK odbywa się podczas zatwierdzania umowy z pracownikiem. Przy zmianie stanu umowy na Zatwierdzona system automatycznie dokona rejestracji pracownika do PPK, o ile jest to pracownik, dla którego obowiązują automatyczne zapisy do PPK.

W celu dokonania zapisu:

 1. Utwórz i zatwierdź kartotekę pracownika zgodnie z instrukcją Ewidencja kartoteki pracownika krajowego, Ewidencja kartoteki cudzoziemca, Zatwierdzanie kartoteki pracownika
 2. Dodaj umowę pracownikowi zgodnie z instrukcją: Umowa o pracę stałą, Umowa cywilnoprawna
 3. Zatwierdź umowę pracownika zgodnie z instrukcją Zatwierdzanie umów
 4. System wyświetli komunikat o zapisaniu pracownika do PPK co spowoduje utworzenie zapisów w poniższych stronach:

Ręczne wprowadzanie deklaracji pracownika - powyżej 55 i do 70 roku życia

W przypadku pracowników od 55 do 70 roku życia, gdzie obowiązek zgłoszenia do PPK nie jest automatyczny, można na podstawie deklaracji dostarczonej przez takich pracowników wprowadzić deklarację uczestnictwa w PPK ręcznie.

W celu dodania ręcznie deklaracji uczestnictwa PPK:

 1. Przejdź do listy pracowników. W tym celu wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem i zaznacz pracownika dla którego dodajesz ręczną deklarację uczestnictwa PPK
 3. Z dostępnych na pasku akcji wybierz Powiązane i wskaż PPK
 4. Wybierz Deklaracje pracownika
 5. Na stronie Deklaracje PPK pracownika z dostępnych na pasku akcji wybierz Nowy
 6. Uzupełnij pola zgodnie z opisem na stronie Deklaracja PPK pracownika
 • Data dokumentu
 • Kolejność
 • Typ – w polu Typ należy wskazać Zapisanie, jeśli pracownik ma być zapisany do PPK.
 • Data początkowa –uzupełnią się automatycznie
 • Komentarz – pole na komentarz
 • Typ źródła – pole informujące skąd pochodzi wpis. Przy zapisywaniu pracownika do PPK ręcznie przez okno Deklaracje PPK pracownika typ ten jest Ręczny.
 1. Zatwierdź wpis wybierajć z dostepnych na pasku akcji Zmień status, wskaż Zatwierdzony i wybór zatwierdź przyciskiem OK
 2. Zatwierdzenie spowoduje utworzenie zapisów w poniższych stronach:
Uwaga

Zmiana stanu na Zatwierdzony spowoduje utworzenie numeru komunikatu, który generuje deklarację XML przekazywaną instytucji finansowej.

Ważne

Po utworzeniu deklaracji o typie Zapisanie kolejnym krokiem jest utworzenie zapisów na stronie Zapisy PPK zgodnie z instrukcją Zapisy PPK.

Schemat zapisywania pracowników do PPK

Struktura danych: