Table of Contents

Edycja danych pracownika

Dane pracownika mogą być edytowane wyłącznie w kartotekach ze stanem Nowa lub W opracowaniu. Jeśli kartoteka ma inny stan, należy go zmienić. W tym celu:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. Na stronie Pracownicy zaznacz wybranego pracownika kursorem
  3. Z belki wybierz Akcje
  4. Zaznacz Zmień status, wybierz opcje W opracowaniu i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
  5. Pola dostępne do edycji zostaną udostępnione do zmiany. Nanieś odpowiednie zmiany.

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian, należy ponownie zmienić stan kartoteki na Zatwierdzona (zobacz Zatwierdzanie kartoteki pracownika).

W przypadku zmian identyfikacyjnych jest możliwość utworzenia odpowiednich deklaracji zmieniających do ZUS i PPK. Szczegółowe informacje na stronie Zmiana danych identyfikacyjnych pracownika