Table of Contents

Zarządzanie danymi pracownika

System umożliwia edycję wcześniej wprowadzonych danych w kartotece pracownika. Zmiana danych identyfikacyjnych ma wpływ na utworzenie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS. System pozwala również na przenoszenie pracowników do innych oddziałów.

Aby: Zobacz
Dokonać edycji danych na kartotece pracownika Edycja danych pracownika
Dokonać zmiany danych identyfikacyjnych pracownika Zmiana danych identyfikacyjnych pracownika
Zmienić oddział, do którego przyporządkowany jest pracownik Zmiana przyporządkowania pracownika do oddziału