Table of Contents

Stopień niepełnosprawności

Dla pracowników posiadającym niepełnosprawność, ewidencjonuje się ją na stronie Stopień niepełnosprawności. Wprowadzona informacja o niepełosprawności pozwoli utworzyć odpowiedni kod dokumentu zgłoszeniowego do ZUS. Będzie też uwzględniana przy naliczaniu czasu pracy czy przy tworzeniu raportów.

Ewidencja stopnia niepełnosprawności

Aby zaewidencjonować pracownikowi informację o niepełnosprawności:

 1. Przejdź do listy pracowników. W tym celu wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika któremu dodasz informację o niepełnosprawności, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz ZUS a następnie wskaż Stopień niepełnosprawności
 5. Otworzy się strona Stopień niepełnosprawności
 6. Z balki wybierz akcję Nowy. Kursor pojawi się w pustym wierszu.
 7. Uzupełnij zapis o niepełnosprawności:
  • Data początkowa - data początku obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Data końcowa - data końca obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, jesli obowiązuje.
  • Stopień niepełnosprawności - z rozwijanej listy wybierz stopień niepełnosprawności.
  • Kod rodzaju schorzenia - jeśli wybrany zostanie Stopień niepełnosprawności z szczególnym schorzeniem należy wskazać rodzaj schorzenia.
  • Nazwa rodzaju schorzenia - wyświetlona zostanie nazwa schorzenia jeśli w polu Kod rodzaju schorzenia zostanie wybrana któraś z opcji.
  • Dobowa norma czasu pracy dla pełnego etatu - wpisac liczbą, dobową normę czasu pracy obowiązującą przy niepełnosprawności.
  • Zgoda na pracę w porze nocnej - zaznaczyć jeśli lekarz udzielił zgody na pracę w nocy.
  • Zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych - zaznaczyć jeśli lekarz udzielił zgody na pracę w nadgodzinach.
 8. Po uzupełnieniu wszystkich danych, wybierz z belki akcję Zmień status. Zaznacz Zatwierdzony i kliknij OK.
 9. System może wyświetlić komunikaty o aktualizacji rejestracji pracownik ZUS. Wybierz OK.
 10. Jesli zapis o niepełnosprawności zostanie dodany po już utworzonej deklaracji zgłoszeniowej pracownika pojawi się komunikat z zapytaniem czy skorygować zapisy ubezpieczenia pracownika. Należy wybrać TAK jeśli zapisy mają być skorygowane lub wybrać NIE jeśli zapisy nie mają być skorygowane.