Table of Contents

Ewidencja znajomości języków obcych


Pracownicy posługujący się językami obcymi mogą mieć odnotowaną taką informację na odpowiedniej stronie. Dane dotyczące znajomości języków mają charakter informacyjny, nie mają wpływu na kalkulację.

W celu przejścia na stronę Znajomość języków:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz wprowadzić staż pracy, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane
 4. Wybierz Dane kadrowe i z rozwijanej listy wskaż Znajomość języków

 1. Po otwarciu strony Znajomość języków ustaw kursor myszy w pustym wierszu w celu podświetlenia się rekordu lub wybierz z belki Nowy, a następnie wypełnij wiersz.
 2. W polu Kod języka wybierz kod języka.
Uwaga

Lista kodów języka może być dowolnie rozwijana, aby dodać nową pozycję należy po rozwinięciu pola Kod języka wybrać Nowe. Po otwarciu okna Kody języków należy w pierwszym pustym wierszu wprowadzić Kod i Nazwę języka i zatwierdzić przyciskiem OK.

 1. Pole Opis wypełnia się automatycznie po wybraniu wartości w polu Kod języka. Możesz też zmienić je ręcznie.
 2. W polu Stopień znajomości języka z rozwijanej listy wybierz jedną ze zdefiniowanych opcji:
  • Słaba,
  • Średnia,
  • Dobra,
  • Biegła.

Raport znajomości języków

Sprawdzenie znajomości języków dla wszystkich pracowników lub kilku wybranych możliwe jest poprzez wykorzystanie raportu Znajomość języków.

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Znajomość języków, a następnie w sekcji Przejdź do okna Raporty i analizy kliknij w powiązane łącze.

Skrócona karta Opcje

 1. Kod pracodawcy-użytkownika oraz Kod obiektu wyniki raportu można zawęzić do konkretnego pracodawcy-użytkownika czy obiektu.

 2. Pole Data odniesienia to data do której ma się odnieść system przy generowaniu raportu. Służy do zbadania czy jest umowa na dany dzień.

Porada

Pozostawienie pustego pola w filtrze Data odniesienia spowoduje automatyczne ustawienie tej daty na zgodną z datą systemową.

 1. W polu Typ umowy wybierz jedną z dostępnych opcji:
  • Stała - w raporcie zostaną zaprezentowani pracownicy na umowach wynikających z Kodeksu Pracy.
  • Tymczasowa - w raporcie zostaną zaprezentowani pracownicy tymczasowi.
  • Stała i Tymczasowa - w raporcie zostaną wyświetleni pracownicy będący na umowach kodeksowych, jak również będący pracownikami tymczasowymi.

Skrócona karta Pracownik KIP i Znajomość języka

W skróconych kartach Pracownik KIP i Znajomość języka można ustawić właściwe filtry, jeśli konieczne jest ograniczenie wyświetlanych danych.

Wydruk/Podgląd raportu lub PDF, Word, Excel

 1. Po dokonaniu wszystkich ustawień w raporcie *Znajomość języków wybierz Drukowanie w celu wydrukowania raportu lub,
 2. Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie.
 3. W celu zapisania raportu do dokumentu w formacie PDF, WORD czy EXCEL wybierz Wyślij do...