Table of Contents

Szkolenia


Pracownicy uczestniczący w różnych szkoleniach przed i w trakcie zatrudnienia mogą mieć prowadzoną ewidencję takich szkoleń. Dane dotyczące szkoleń mają charakter informacyjny, nie mają wpływu na kalkulację.

Dodanie pracownikowi informacji o odbytym szkoleniu

W celu przejścia na stronę Szkolenie i dodania szkoleń danemu pracownikowi:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz wprowadzić nowe szkolenie, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz Dane kadrowe, a następnie wskaż Szkolenia

 1. Po otwarciu strony Szkolenia w pierwszym wolnym wierszu, w polu Kod szkolenia wybierz z rozwijanej listy odpowiednie szkolenie. Po wybraniu Kodu szkolenia pole Opis wypełni się automatycznie nazwą, jaka jest przypisana do kodu szkolenia. Pole Opis można także zmienić ręcznie.
Uwaga

Jeśli nie ma w słowniku szkolenia, które nas interesuje, można dodać nowe wybierając w polu Kod szkolenia z rozwijanej listy - Nowy.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji o definiowaniu słownika kodów szkoleń i ich parametrów, zobacz Słownik szkoleń.

 1. W polach Data od i Data do wprowadź okresy, w jakich dane szkolenie się odbyło.
 2. W polu Koszt wprowadź jeśli potrzeba koszt odbytego szkolenia.

Raport odbytych szkoleń przez pracowników

W systemie jest możliwość wygenerowania raportu z odbytych przez pracowników szkoleń. Aby przejśc do raportu:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Szkolenia, a następnie w sekcji Przejdź do okna Raporty i analizy kliknij w powiązane łącze.

 1. Uzupełnij odpowiednio pola raportu według oczekiwań.

Skrócona karta Opcje

 1. Kod pracodawcy-użytkownika oraz Kod obiektu wyniki raportu można zawęzić do konkretnego pracodawcy-użytkownika czy obiektu.

 2. Pole Data odniesienia to data do której ma się odnieść system przy generowaniu raportu. Służy do zbadania czy jest umowa na dany dzień.

Porada

Pozostawienie pustego pola w filtrze Data odniesienia spowoduje automatyczne ustawienie tej daty na zgodną z datą systemową.

 1. W polu Typ umowy wybierz jedną z dostępnych opcji:
  • Stała - w raporcie zostaną zaprezentowani pracownicy na umowach wynikających z Kodeksu Pracy.
  • Tymczasowa - w raporcie zostaną zaprezentowani pracownicy tymczasowi.
  • Stała i Tymczasowa - w raporcie zostaną wyświetleni pracownicy będący na umowach kodeksowych, jak również będący pracownikami tymczasowymi.

Skrócona karta Pracownik KIP i skrócona karta Szkolenia

W skróconych kartach Pracownik KIP i Szkolenie można ustawić właściwe filtry, jeśli konieczne jest ograniczenie wyświetlanych danych.

Wydruk/Podgląd raportu lub PDF, Word, Excel

 1. Po dokonaniu wszystkich ustawień w raporcie Badania okresowe wybierz Drukowanie w celu wydrukowania raportu lub,
 2. Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie.
 3. W celu zapisania raportu do dokumentu w formacie PDF, WORD czy EXCEL wybierz Wyślij do...