Table of Contents

Dane użytkownika

Strona Dane użytkownika służy do wprowadzenia dowolnej informacji, komentarza, notatki z dokładnością do pracownika. Wprowadzone dane mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na kalkulację.

Dodanie nowej danej

W celu przejścia na stronę Dane użytkownika i dodania nowej informacji danemu pracownikowi:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz wprowadzić nowe szkolenie, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz Dane kadrowe, a następnie wskaż Dane użytkownika

 1. Na stronie Dane użytkownika ustaw kursor myszy w pustym wierszu w celu podświetlenia się rekordu lub wybierz z belki Nowy, a następnie wypełnij wiersz.
 2. W polu Data wystawienia wprowadź datę wystąpienia (przyznania) pracownikowi dodatkowej danej.
 3. Uzupełnij Data od, Data do
 4. W polu Kod użytkownika wybierz z rozwijanej listy wcześniej zdefiniowany kod.
Uwaga

Lista Kodów użytkownika może być dowolnie rozwijana, aby dodać nową pozycję należy po rozwinięciu pola Kod użytkownika wybrać Nowe. Po otwarciu okna Kody użytkownika należy w pierwszym pustym wierszu wprowadzić Kod i Nazwę i zatwierdzić przyciskiem OK.

 1. Pole Opis wypełnia się automatycznie po wybraniu wartości w polu Kod użytkownika i może zostać zmienione ręcznie.

Raport danych użytkownika

Sprawdzenie danych użytkownika dla wszystkich pracowników lub kilku wybranych możliwe jest poprzez wykorzystanie raportu Dane użytkownika.

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Dane użytkowika, a następnie w sekcji Przejdź do okna Raporty i analizy kliknij w powiązane łącze.

 1. Uzupełnij odpowiednio pola raportu według oczekiwań.

Skrócona karta Pracownik KIP i Skrócona karta Dane użytkownika

W skróconych kartach Pracownik KIP i Dane użytkownika można ustawić właściwe filtry, jeśli konieczne jest ograniczenie wyświetlanych danych.

Wydruk/Podgląd raportu lub PDF, Word, Excel

 1. Po dokonaniu wszystkich ustawień w raporcie Dane użytkownika wybierz Drukowanie w celu wydrukowania raportu lub,
 2. Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie.
 3. W celu zapisania raportu do dokumentu w formacie PDF, WORD czy EXCEL wybierz Wyślij do...