Table of Contents

Waluty

W związku z tym, że zdarzają się sytuacje, w których pracownicy mają podpisywane umowy w walucie innej niż PLN, a także dochodzi do wypłat wynagrodzenia w różnych walutach, system umożliwia obsługę takich przypadków. Obsługa umów walutowych działa zarówno przy ewidencji umów stałych, tymczasowych jak i cywilnoprawnych, i zaczyna się właśnie w kartotece umowy wskazanego pracownika.

Aby: Zobacz:
Zmienić w umowie walutę w jakiej ma być wypłacane wynagrodzenie Ewidencja umowy w walucie obcej
Ustawić wypłaty w obcej walucie Ustawienie wypłaty w walucie obcej
Dodać listę płac w walucie obcej Lista płac z wypłatą w walucie obcej
Przejść do komunikatów i ostrzeżeń Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
Ustawić waluty i kursy wymiany Ustawienie walut i kursów wymiany
Stworzyć konto walutowe dla pracownika Konta bankowe i przelewy w walucie obcej