Table of Contents

Obsługa list płac

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych do naliczenia listy płac w tym nieobecności, zdarzenia RCP, dodatki, potrącenia, można przygotować listę płac. W module listy płac zostały podzielone na listy płac otwarte oraz zamknięte. Otwarte listy płac to listy, które są w formie edycji. Zamknięte listy płac to gotowe listy płac do wypłaty. Listy płac dzielą się również na listy płac główne i dodatkowe. W danym okresie możliwe jest utworzenie jednej listy płac głównej i wiele list płac dodatkowych.

Aby: Zobacz
Utworzyć listę płac Utworzenie listy płac
Dodać pracownika do listy płac Dodanie pracownika do listy płac
Skalkulować wynagrodzenie zasadnicze Kalkulacja wynagrodzenia zasadniczego
Skalkulować wynagrodzenie za czas urlopu Kalkulacja wynagrodzenia za czas urlopu
Kalkulować podsatwy wynagrodzenia za czas choroby Kalkulacja podstaw wynagrodzenia za czas choroby
Obsłużyć błędy Obsługa błędów
Zamknąć listę płac Zamknięcie listy płac
Wydrukować listę płac Wydruk listy płac
Dodać ustawienia na liście płac Ustawienia na liście płac
Wydrukować odcinek wypłaty Wydruk odcinka wypłaty
Zaksięgować listę płac Księgowanie listy płac
Skorygować zakasięgowaną listę płac Korygowanie zaksięgowanej listy płac
Porównać listy płac ze sobą z różnych okresów Porównywanie list płac