Table of Contents

Ewidencja umowy w walucie obcej

Jeśli pracownik/zleceniobiorca zawiera umowę z pracodawcą/zleceniodawcą w walucie innej niż domyślnie ustawiona dla systemu tj. PLN, w momencie ewidencji tej umowy należy w Kartotece umowy KIP takiego pracownika/zleceniobiorcy wskazać Kod waluty, według którego ma być obliczone wynagrodzenia.

Ważne

Przy tworzeniu Otwartej listy płac wartość wynagrodzenia w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według ustalonego kursu i na liście płac wynagrodzenie będzie rozliczone w PLN. Jeśli zatem wynagrodzenie miałaby być wypłacone w walucie obcej należy zaewidencjonować takie zdarzenie na stronie Waluty wypłaty ( Zobacz: Ustawienie wypłaty w walucie obcej)

Ewidencja umowy o pracę w walucie obcej

W celu zaewidencjonowania umowy w walucie obcej:

 1. Utwórz kartotekę pracownika zgodnie z instrukcją Ewidencja kartoteki pracownika krajowego
 2. Utwórz kartotekę umowy o pracę zgodnie z instrukcją Umowa o pracę stałą
 3. Podczas uzupełniania pól w kartotece umowy, przejdź do skróconej karty Ogólne
 4. W polu Kod waluty z rozwijanej listy wybierz walutę w której zawarta jest umowa
 5. Uzupełnij pozostałe pola zgodnie z instrukcją Uzupełnianie kartoteki umowy o pracę stałą
 6. Zatwierdź umowę zgodnie z instrukcją opisaną w artykule Zatwierdzanie umowy o pracę stałą

Ewidencja umowy cywilnoprawnej w walucie obcej

W celu zaewidencjonowania umowy w walucie obcej:

 1. Utwórz kartotekę pracownika zgodnie z instrukcją Ewidencja kartoteki pracownika krajowego
 2. Utwórz kartotekę umowy cywilnoprawnej zgodnie z instrukcją Umowy cywilnoprawne
 3. Podczas uzupełniania pól w kartotece umowy, przejdź do skróconej karty Ogólne
 4. W polu Kod waluty z rozwijanej listy wybierz walutę w której zawarta jest umowa
 5. Uzupełnij pozostałe pola zgodnie z instrukcją Uzupełnianie kartoteki umowy cywilnoprawnej
 6. Zatwierdź umowę zgodnie z instrukcją opisaną w artykule Zatwierdzanie umowy cywilnoprawnej