Table of Contents

Ustawienie wypłaty w walucie obcej

Aby wypłata wynagrodzenia obliczała się na liście płac w walucie obcej należy dokonać stosownych ustawień z poziomu Kartoteka umowy KIP lub listy umów pracownika. Przejście do kartoteki umowy zostało opisane w nagłówku Dodanie kartoteki umowy o pracę stałą.

Aby ustawić na umowie pracownika wypłatę wynagrodzenia w walucie obcej:

  1. Przejdź do listy pracowników. W tym celu wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz dodać informację o wypłacie w walucie obcej.
  3. Z belki wybierz Powiązane, a następnie Umowy
  4. Po otwarciu się strony Umowy KIP z belki wybierz Powiązane
  5. Wskaż Umowa a nastepnie Waluty wypłat
  6. Pojawi się strona Waluty wypłaty.
  7. Na stronie wybierz z belki akcję Nowy lub ustaw kursor myszki w wolnym wierszu.
  8. W polu Data początkowa wprowadź datę, od której wypłata wynagrodzenia ma być wyliczana w innej walucie niż PLN, przy czym zawsze będzie to data zaczynająca się pierwszego dnia danego miesiąca.
  9. W polu Kod waluty z rozwijanej listy wskazać odpowiedni symbol waluty. Jeśli wymaganej waluty nie ma na liście, można dodać ją wybierając w rozwijanej liście Wybierz z pełnej listy. Dodawanie walut zostało opisane w Ustawienie walut i kursów wymiany.
  10. Po uzupełnieniu zapisu zmień stan wiersza na Zatwierdzony i w tym celu z belki wybierz Akcje, następnie wskaż Zatwierdź i Zatwierdź

Ważne

Aby wynagrodzenie do wypłaty wyliczyło się na liście płac w wybranej walucie, konieczne jest także ustawienie Kursów wymiany walut albo dla każdego pracownika na liście płac albo dla całej listy płac Ustawienie walut i kursów wymiany.