Table of Contents

Dodanie pracownika do otwartej listy płac

Standardowa funkcjonalność systemu umożliwia zarówno automatyczne jak i ręczne dodanie pracowników do wybranej listy płac.

Ważne

Przed dodaniem pracownika na listę płac, należy pamiętać, żeKod szablonu listy, do którego jest przyporządkowana Kartoteka umowy KIP pracownika, w danym okresie musi być zgodny z polem Kod szablonu listy płac otwartej listy płac, na której ma być rozliczony pracownik.

Dodawanie pracowników na listę płac automatycznie

Po utworzeniu otwartej listy płac i upewnieniu się, że parametry utworzonej listy są dobrze przyporządkowane, można dodać pracowników do listy płac. W tym celu:

 1. Utwórz otwartą listę płac zgodnie z instrukcją w artykule Utworzenie listy płac
 2. Zaznacz nagłówek utworzonej lity płac kursorem aby go podświetlić.
 3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Aktualizuj pracowników
 4. Upewnij się, że w polu Czynność jest wskazana opcja Dodaj pracowników i wybierz przycisk OK
 5. Nastąpi dodanie pracowników do listy płac zgodnie z wybranymi parametrami
 6. Na stronie Otwarte listy płac, przy nagłówku listy płac do którego zostali dodani pracownicy, w kolumnie Liczba pracowników pojawi się liczba dodanych pracowników.

Dodawanie pracowników na listę płac ręcznie

Ręczne dodawanie pracowników do otwartej listy płac odbywa się w oknie Pracownicy otwartej listy. Aby dodać ręcznie pracownika na listę płac:

 1. Utwórz otwartą listę płac zgodnie z instrukcją w artykule Utworzenie listy płac

 2. Zaznacz nagłówek utworzonej lity płac kursorem aby go podświetlić.

 3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Pracownicy na liście płac

 4. Otworzy się strona Pracownicy otwartej listy

 5. Z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy

 6. Otworzy się strona Otwarta lista pracownika

 7. W skróconej karcie Ogólne w polu Nr pracownika kliknij w ikonkę aby wyświetlić listę pracowników

 8. Otworzy się strona Lista pracowników KIP

 9. Zaznacz kursorem pracownika którego chcesz dodać na listę płac i wybierz przycisk OK

  Ważne

  Jeśli pracownik,którego próbujesz dodać nie spełnia warunków nagłówka listy płac, w tym jego umowa nie jest przypisana do tego szablonu listy płac co utworzona lista płac pracownik nie zostanie dodany na listę płac.

 10. Aby dodać więcej pracowników powtórz kroki 5,6,7.

 11. Na stronie Otwarte listy płac, przy nagłówku listy płac do którego zostali dodani pracownicy, w kolumnie Liczba pracowników pojawi się liczba dodanych pracowników.

Podgląd pracowników na otwartej liście płac

Aby podglądnąć pracowników, którzy zostali wprowadzeni na listę płac:

 1. Przejdź na stronę Otwarte listy płac zgodnie z instrukcją Przejście na stronę otwartych list płac
 2. Zaznacz kursorem listę płac dla której chces zobaczyć pracowników
 3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Pracownicy na liście płac
 4. Otworzy się strona Pracownicy otwartej listy