Table of Contents

Korygowanie zaksięgowanej listy płac

Zaksięgowaną listę płac można skorygować albo w całości albo częściowo dla wybranego pracownika z tej listy. Korekta polega na skorygowaniu listy płac w wybranym zakresie i utworzeniu dwóch list płac. Pierwsza z nich to lista płac storno do korgowanej listy, druga to poprawna lista płac.

Korygowanie całej listy płac

W celu dokonania korekty zaksięgowanej listy płac:

 1. Przejdź do zamkniętych list płac zgodnie z instrukcją Przejście do zamkniętych list płac

 2. Upewnij się, że lista płac jest zaksięgowana

 3. Zaznacz listę płac do skorygowania

 4. Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Koryguj

 5. Otworzy się okienko Koryguj zaksięgowaną listę

 6. W skróconej karcie Opcje uzupełnij pola:

  • Nr listy korygowanej - numer listy zaksięgowanej, któa ma być skorygowana
  • Filtr składnika - z rozwijanej listy płac można wskazać aby korekta odbyła się tylko dla pracowników, którzy mają wyliczony na liście płac dany składnik płacowy Wypełnienie pola nie jest wymagane.
  • Warunek składnika - pole to przyjmuje wartość Istnieje lub Nie istnieje decydujące o sposobie rozpatrywania filtru składnika.
  • Data wypłaty listy korygowanej pole wypełniane jest automatycznie przez aplikację - wskazuje datę wypłaty listy płac podlegającej korekcie.
  • Data księgowania listy korygującej należy wybrać datę księgowania. Pole Daty nie może pozostać puste, gdyż nieuzupełnione wywoła błąd przy zatwierdzaniu okienka.
  • Nr listy korygującej - Określa numer korygującej listy płac. System domyślnie wprowadza numer listy, który jest odwzorowany na podstawie numeru listy korygowanej, a na koniec numeru dodana zostanie litera K. W razie potrzeby numery można zmienić ręcznie.
  • Nr listy poprawionej - Określa numer poprawionej listy płac. System domyślnie wprowadza numer listy, który jest odwzorowany na podstawie numeru listy korygowanej, a na koniec numeru dodana zostanie litera P. W razie potrzeby numery można zmienić ręcznie.
 7. Wybierz przycisk OK

 8. Pojawi się komunikat z zapytaniem czy skorygować listę płac. Wybierz Tak.

 9. Rozpocznie się księgowanie listy stornującej.

 10. Lista płac zostanie skorygowana

  Ważne

  Po przeprowadzeniu tej akcji, na podstawie listy płac, która jest korygowana, w oknie Otwarte listy płac utworzy się lista płac z literą P. Poprawiona, na której należy nanieść potrzebne zmiany. W oknie Zamknięte listy płac utworzy się natomiast lista płac z dodaną w nazwie literą K. Korekta, która będzie wyzerowywać pierwotną listę płac, zatem przy jej utworzeniu zostaje ona automatycznie zaksięgowana na minus.

 11. Popraw utworzoną nową listę płac