Table of Contents

Zaświadczenia

Z kartoteki pracownika dostępne są zaświadczenia do pracowników. W celu wybrania konkretnego zaświadczenia dla pracownika:

 1. Przejdź do listy pracowników. W tym celu wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika któremu dodasz informację podatkową, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Raporty.
 4. Wskaż Zaświadczenia
 5. Wybierz z listy potrzebne zaświadczenie i uzupełnij odpowiednie pola raportu:
  • Zaśw. o zarobkach i zatrudnieniu
  • Zaśw o zarobkach - narastająco
  • Zaśw o zarobkach - rozszerzone
  • Zaśw. brutto netto
  • Zaśw. brutto z wyn. chor.
  • Zaśw. - pełne wyangr.
  • Zaśw - wynagr. UCP
  • Zaśw. do dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

Aby wygenerować raport:

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. o zarobkach i zatrudnieniu
 3. Po wybraniu Zaśw. o zarobkach i zatrudnieniu otworzy się okno o tej samej nazwie.
 4. W skróconej karcie Opcje uzupełnij pola:
  • Okres zaświadczenia - okres na jaki generowane jest zaświadczenie
  • Inicjuj okres - dostępne są 4 opcje z możliwością zainicjowania okresu który wstawi się w pole Okres zaświadczenia (1, 3, 6, 12 miesięczny). W tym ceu wybierz ikonkę obok pola Inicjuj okres
  • Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu
  • Kod zaświadczenia I - za pomocą ikony wybierz pierwszy z składników jaki ma pojawić się na zaświadczeniu.
  • Nazwa zaświadczenia I - nazwa pierwszego wybranego składnika
  • Kod zaświadczenia II - za pomocą ikony wybierz drugi z składników jaki ma pojawić się na zaświadczeniu.
  • Nazwa zaświadczenia II - nazwa drugiego wybranego składnika
  • Adres pracownika - z rozwijanej listy wybierz jaki adres pracownika ma pojawić się na zaświadczeniu
  • Bez informacji o wynagrodzeniu - wybór opcji powoduje, że na zaświadczeniu nie będzie wyświetlana informacja o wynagrodzeniu
  • W okresie wypowiedzenia - wybór opcji spowoduje wyświetlenie na zaświadczeniu informacji, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia.
  • Dla kogo zaświadczenie - Uzupełnij dla kogo jest wystawiane zaświadczenie
  • Wystawiający - osoba wystawiająca zaświadczenie
 5. W następnych kartach znajdują się okienka filtrowania danych. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 6. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Zaświadczenie o zarobkach narastająco

Aby wygenerować raport:

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. o zarobkach - narast. (narastająco)
 3. Po wybraniu Zaśw. o zarobkach - narast. otworzy się okno o tej samej nazwie.
 4. W skróconej karcie Opcje uzupełnij pola:
  • Okres zaświadczenia - okres na jaki generowane jest zaświadczenie
  • Inicjuj okres - dostępne są 4 opcje z możliwością zainicjowania okresu który wstawi się w pole Okres zaświadczenia (1, 3, 6, 12 miesięczny). W tym ceu wybierz ikonkę obok pola Inicjuj okres
  • Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu
  • Kod zaświadczenia I - za pomocą ikony wybierz pierwszy z składników jaki ma pojawić się na zaświadczeniu.
  • Nazwa zaświadczenia I - nazwa pierwszego wybranego składnika
  • Adres pracownika - z rozwijanej listy wybierz jaki adres pracownika ma pojawić się na zaświadczeniu
  • Inne postanowienia, Inne postanowienia cd. - tekst dodatkowej informacji zawartej w zaświadczeniu
  • Cel wydania zaświadczenia - cel zaświadczenie
  • Wystawiający - osoba wystawiająca zaświadczenie
 5. W następnych kartach znajdują się okienka filtrowania danych. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 6. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Zaświadczenie o zarobkach - rozszerzone

Aby wygenerować raport:

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. o zarobkach - rozszerzone
 3. Po wybraniu Zaśw. o zarobkach - rozszerzone otworzy się okno Wprowadzanie kodów zaświadczeń
 4. Uzupełnij co najmniej jeden z składników:
  • Dochód brutto - za pomocą ikony składnik odpowiadający dochodowi brutto.
  • ZUS - za pomocą ikony składnik odpowiadający składkom ZUS.
  • Koszty uzyskania przychodu - za pomocą ikony składnik odpowiadający kosztom uzyskania przychodu.
  • Podatek - za pomocą ikony składnik odpowiadający podatkowi.
  • Netto - za pomocą ikony składnik odpowiadający wynagrodzeniu netto.
  • Potrąc. razem - za pomocą ikony składnik odpowiadający potrąceniu
  • Do wypłaty - za pomocą ikony składnik odpowiadający wynagrodzeniu do wypłaty.
 5. Wprowadź okres za jaki generujesz zaświadczenie w polu Okres zaświadczenia
 6. W polu Data dokumentu - wprowadź datę wystawienia zaświadczenia.
 7. W polu Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu.
 8. Zaznacz pole Pokaż informację o obciążeniach jeśli taka informacja ma pojawić się na zaświadczeniu.
 9. Wybierz przycik OK
 10. Otworzy się okienko Zaśw. o zarobkach - rozszerzone. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 11. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Zaświadczenie brutto netto

Aby wygenerować raport:

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. brutto netto
 3. Po wybraniu Zaśw. brutto netto otworzy się okno Wprowadzanie kodów zaświadczeń
 4. Uzupełnij obydwa składniki:
  • Kod zaśw. - Brutto - za pomocą ikony składnik odpowiadający dochodowi brutto.
  • Netto - za pomocą ikony składnik odpowiadający wynagrodzeniu netto.
 5. Wprowadź okres za jaki generujesz zaświadczenie w polu Okres zaświadczenia
 6. W polu Data dokumentu - wprowadź datę wystawienia zaświadczenia.
 7. W polu Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu.
 8. Zaznacz pole Pokaż informację o obciążeniach jeśli taka informacja ma pojawić się na zaświadczeniu.
 9. Wybierz przycik OK
 10. Otworzy się okienko Zaśw. o zarobkach netto/brutto. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 11. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Zaświadczenie brutto z wynagrodzenia chorobowego

Aby wygenerować raport:

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. brutto z wyn. chor.
 3. Po wybraniu Zaśw. brutto z wyn. chor otworzy się okno Wprowadzanie kodów zaświadczeń
 4. Uzupełnij obydwa składniki:
  • Kod zaśw. - Brutto - za pomocą ikony składnik odpowiadający dochodowi brutto.
  • Kod zaśw. - wyn. chor - za pomocą ikony składnik odpowiadający
 5. Wprowadź okres za jaki generujesz zaświadczenie w polu Okres zaświadczenia
 6. W polu Data dokumentu - wprowadź datę wystawienia zaświadczenia.
 7. W polu Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu.
 8. Zaznacz pole Pokaż informację o obciążeniach jeśli taka informacja ma pojawić się na zaświadczeniu.
 9. Wybierz przycik OK
 10. Otworzy się okienko Zaśw. o zarobkach netto/brutto. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 11. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Zaświadczenie pełne wynagr.

Aby wygenerować raport:

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. pełne wynagr.
 3. Po wybraniu Zaśw. pełne wynagr. otworzy się okno Wprowadzanie kodów zaświadczeń
 4. Uzupełnij co najmniej jeden z składników:
  • Kod zaśw. -Brutto - za pomocą ikony składnik odpowiadający dochodowi brutto.
  • Kod zaśw. - Przychód - za pomocą ikony składnik odpowiadający przychodowi.
  • Kod zaśw. -zaliczka podatku - za pomocą ikony składnik odpowiadający zaliczce podatku
  • Kod zaśw. -ubezp. zdrowotne (7,75%) - za pomocą ikony składnik odpowiadający składce zdrowotnej
  • **Kod zaśw. -ubezp. zdrowotnego (1,25%) ** - za pomocą ikony składnik odpowiadający składce zdrowotnej
  • Netto - za pomocą ikony składnik odpowiadający wynagrodzeniu netto
 5. Wprowadź okres za jaki generujesz zaświadczenie w polu Okres zaświadczenia
 6. W polu Data dokumentu - wprowadź datę wystawienia zaświadczenia.
 7. W polu Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu.
 8. Zaznacz pole Pokaż szczegóły wynagrodzenia - jeśli szczegóły wynagrodzenia mają się pojawić na zaświadczeniu
 9. Zaznacz pole Pokaż informację o obciążeniach jeśli taka informacja ma pojawić się na zaświadczeniu.
 10. Wybierz przycik OK
 11. Otworzy się okienko Zaśw. o zarobkach - rozszerzone. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 12. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Zaświadczenie wynagr. UCP

Aby wygenerować raport:

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. -wynagr. UCP
 3. Po wybraniu Zaśw. -wynagr. UCP otworzy się okno Wprowadzanie kodów zaświadczeń
 4. Uzupełnij co najmniej jeden z składników:
  • Kod zaśw. -Brutto - za pomocą ikony składnik odpowiadający dochodowi brutto.
  • Kod zaśw. - składka emerytalna ubezp. - za pomocą ikony składnik odpowiadający składce emerytalnej
  • Kod zaśw. - składka rentowa ubezp. - za pomocą ikony składnik odpowiadający składce rentowej
  • Kod zaśw. - składka chorobowa ubezp. - za pomocą ikony składnik odpowiadający składce chorobowej
  • Kod zaśw. - składka wypadkowa ubezp. - za pomocą ikony składnik odpowiadający składce wypadkowej
  • Kod zaśw. - składka zdrowotna ubezp. - za pomocą ikony składnik odpowiadający składce zdrowotnej
  • Kod zaśw. -zaliczka podatku - za pomocą ikony składnik odpowiadający zaliczce podatku
  • Kod zaśw. -netto - za pomocą ikony składnik odpowiadający wynagrodzeniu netto
 5. Wprowadź okres za jaki generujesz zaświadczenie w polu Okres zaświadczenia
 6. W polu Data dokumentu - wprowadź datę wystawienia zaświadczenia.
 7. W polu Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu.
 8. Zaznacz pole Pokaż informację o obciążeniach jeśli taka informacja ma pojawić się na zaświadczeniu.
 9. Wybierz przycik OK
 10. Otworzy się okienko Zaśw. o zarobkach - rozszerzone. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 11. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Zaświadczenie do dodatku mieszkaniowego

 1. Przejdź do okna zaświadczenia zgodnie z instrukcją opisaną w nagłówku Zaświadczenia
 2. Wybierz opcje Zaśw. do dodatku mieszkaniowego
 3. Po wybraniu **Zaśw. do dodatku mieszkaniowego ** otworzy się okno Wprowadzanie kodów zaświadczeń
 4. Uzupełnij co najmniej jeden z składników:
  • Kod zaśw. -Przychód - za pomocą ikony składnik odpowiadający przychodowi
  • Kod zaśw. - KUP - za pomocą ikony składnik odpowiadający kosztom uzyskania przychodu
  • Kod zaśw. - ubezp. społeczne - za pomocą ikony składnik odpowiadający ubezpieczeniu społecznemu.
 5. Wprowadź okres za jaki generujesz zaświadczenie w polu Okres zaświadczenia
 6. W polu Data dokumentu - wprowadź datę wystawienia zaświadczenia.
 7. W polu Filtruj wg - wybierz czy zaświadczenie ma zostać wygenerowane według daty wypłaty czy okresu.
 8. Zaznacz pole Pokaż informację o obciążeniach jeśli taka informacja ma pojawić się na zaświadczeniu.
 9. Wybierz przycik OK
 10. Otworzy się okienko Zaśw. o zarobkach - rozszerzone. Nałóż odpowiednie filtry zgodnie z potrzebą.
 11. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie