Table of Contents

Instalacja i rejestracja

W artykule opisano wymagania wstępne oraz proces instalacji i rejestracji aplikacji MDMS w Business Central online i on-premises.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację MDMS dla wersji Business Central online, należy wykonać następujące kroki:

  1. Na stronie oferty AppSource wybierz Bezpłatna wersja próbna.
  2. Wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować aplikację (środowisko piaskownicy lub produkcyjne).
  3. Wybierz przycisk Zainstaluj.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację MDMS dla wersji Business Central on-premises, wykonaj następujące kroki:

  1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony Portal produktów IT.integro. Dodaj funkcjonalność MDMS dla NAV oraz aplikację D365BC do licencji klienta.
Ważne

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

Przestroga

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

  1. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.

  2. Aby opublikować aplikację MDMS, uruchom komendę:

Publish-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Path ".\\IT.integro sp. z o.o._Master Data Management System.app"
  1. Aby zsynchronizować aplikację MDMS, uruchom komendę:
Sync-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Version VersionNo. -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]\`
Porada

Parametr Tenant może być pominięty w przypadku instancji jednotenantowych lub ustawiony jako default. W przypadku instancji z wieloma dzierżawcami konieczne jest wyszczególnienie każdego dzierżawcy, który ma być objęty synchronizacją.

  1. Aby zainstalować aplikację MDMS, wykonaj komendę:
Install-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
Porada

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Uwaga

Poniższa notatka odnosi się do firm odbiorcy, które pracują tylko ze środowiskami Business Central on-premises. Jeśli typ poświadczeń w konfiguracji usługi jest taki sam, jak w systemie Windows, należy skonfigurować osobną instancję serwera jako Credential Type = NavUserPassword (lub opartą na uwierzytelnianiu Microsoft Entra, Credential Type = AccessControlService). Następnie, wymagane jest utworzenie nowego użytkownika (lub aplikacji Microsoft Entra) z ustawieniami uwierzytelniania w oparciu o hasło użytkownika NAV/BC. Do użytkownika należy przypisać zestaw uprawnień, aby mógł otworzyć firmę odbiorcy oraz zestaw uprawnień MDMS do autoryzacji usługi sieci Web.

Firma główna Odbiorca Dodatkowa instancja u odbiorcy
Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Business Central OnPrem - Windows Tak
Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Business Central Online Nie
Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Navision - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Navision - Windows Tak
Business Central OnPrem - Windows Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Business Central OnPrem - Windows Business Central OnPrem - Windows Tak
Business Central OnPrem - Windows Business Central Online Nie
Business Central OnPrem - Windows Navision - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Business Central OnPrem - Windows Navision - Windows Tak
Business Central Online Business Central Online Nie
Business Central Online Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Business Central Online Business Central OnPrem - Windows Nie
Business Central Online Business Central OnPrem - Navision - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Business Central Online Business Central OnPrem - Navision - Windows Nie
Navision - HasłoUżytkownikaNAV Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Navision - HasłoUżytkownikaNAV Business Central OnPrem - Windows Nie
Navision - HasłoUżytkownikaNAV Business Central Online Nie
Navision - Windows Business Central OnPrem - HasłoUżytkownikaNAV Nie
Navision - Windows Business Central OnPrem - Windows Nie
Navision - Windows Business Central Online Nie

Zobacz też

Wymagania systemowe

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central

Publikowanie i instalowanie rozszerzenia

Synchronizacja aplikacji NAV