Table of Contents

Konfiguracja lokalnego szablonu MDMS (konfiguracja interfejsu API)

Konfiguracja szablonu lokalnego MDMS umożliwia automatyczne zastosowanie szablonu konfiguracji po uruchomieniu synchronizacji rekordu. Szablon konfiguracji zostanie zastosowany tylko raz, gdy nowy rekord zostanie utworzony w firmie odbiorcy. Można również zdefiniować warunki, w przypadku których szablon konfiguracji zostanie zastosowany dla danego rekordu.

Aktywowanie szablonu konfiguracji interfejsu API

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia MDMS, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Zaznacz pole Użyj szablony konfiguracji API.

Tworzenie nowej konfiguracji interfejsu API

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konfiguracja API, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Nowe i wypełnij następujące pola:

  • Ident. tabeli — Określa tabelę zawierającą rekord, do którego należy zastosować szablon.

  • Kod szablonu— Określa szablon konfiguracji, który zostanie zastosowany po utworzeniu rekordu.

  • Warunki — Określa zestaw warunków, które muszą być spełnione, aby zastosować szablon lokalny.

Ważne

Należy ustawić identyfikator strony na 0 dla szablonów, które powinny być używane przez MDMS. Alternatywnie można użyć pola Zamówienie<, aby ustawić kolejność, w jakiej szablony mają być stosowane.