Table of Contents

Advanced Product Configurator

Advanced Product Configurator to aplikacja, która jest rozszerzeniem funkcjonalnym Microsoft Dynamics 365 Business Central. Aplikacja wspomaga tworzenie:

  • kartotek zapasów,
  • wariantów zapasów oraz
  • zleceń produkcyjnych w oparciu o zdefiniowane atrybuty, wartości atrybutów oraz zależności pomiędzy atrybutami.

Zaawansowana konfiguracja produktów zgodna z indywidualnymi wymaganiami klienta umożliwia firmom zbudowanie konkurencyjnej oferty zróżnicowanych wyrobów przy jednoczesnym zachowaniu wydajności produkcyjnej.

Aplikacja powstała w wyniku wieloletniej współpracy inżyniersko-programistycznej, która pozwoliła zachować doskonałą równowagę pomiędzy ergonomią a funkcjonalnością tak zaawansowanego narzędzia.

W ramach Advanced Product Configurator możliwe jest samodzielne ustawienie konfiguratora bez potrzeby wykonywania dodatkowych modyfikacji systemu Business Central lub angażowania zewnętrznych konsultantów.

Advanced Product Configurator to aplikacja uniwersalna, którą można wdrożyć zarówno w firmie handlowej kompletującej produkty lub zestawy produktów pod indywidualne potrzeby klienta, jak i w firmie produkcyjnej, gdzie parametry produkowanych wyrobów muszą być zgodne z indywidualnym zamówieniem.

Funkcjonalność

Advanced Product Configurator umożliwia automatyczne tworzenie, kartoteki zapasu, wariantu zapasu oraz zlecenia produkcji w oparciu o ustawienia związane z typem konfiguracji. W oparciu o wartości atrybutów możliwe jest automatyczne wygenerowanie BOMu produkcyjnego lub kompletacji, marszruty, opisów oraz tłumaczenia zapasu, cen sprzedaży i zakupu, tekstów dodatkowych zapasu. Ponadto aplikacja umożliwia automatycznie wyliczenie wagi netto oraz utworzenie dodatkowych jednostek miary zapasu. Kod kraju pochodzenia oraz numer dostawcy mogą być przypisane automatycznie na podstawie atrybutów.

Administracja

Rozpocznij pracę z Advanced Product Configurator

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Advanced Product Configurator, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa

Rozwiązanie Advanced Product Configurator bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

Porada

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Zobacz też

Advanced Product Configurator na stronie AppSource

Zasady dotyczące dokumentacji produktów