Table of Contents

Szczegóły projektu: Komponenty kosztu

Komponenty kosztu są różnymi typami kosztów, które składają się na wartość zwiększenia lub zmniejszenia zapasów.

W poniższej tabeli opisano różne komponenty kosztów i wszelkie podrzędne komponenty kosztów, z których są złożone.

Komponent kosztu Podrzędny komponent kosztu Opis
Koszt bezpośredni Koszt jednostkowy(bezpośrednia cena zakupu) Koszt, który można przypisać do obiektu kosztów.
Koszt bezpośredni Koszt frachtu (Koszt dodatkowy) Koszt, który można przypisać do obiektu kosztów.
Koszt bezpośredni Koszt ubezpieczenia (Koszt dodatkowy) Koszt, który można przypisać do obiektu kosztów.
Koszt pośredni Koszt, którego nie można przypisać do obiektu kosztów.
Odchylenie Odchylenie zakupu Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard.
Odchylenie Odchylenie materiału Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard.
Odchylenie Odchylenie zdol. produkcyjnej Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard.
Odchylenie Odchylenie podwykonawców Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard.
Odchylenie Odchylenie narzutu zdolności Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard.
Odchylenie Odchylenie narzutu produkcyjnego Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard.
Przeszacowanie Amortyzacja lub zwiększenie wartości bieżących zapasów.
Zaokrąglenie Pozostałości spowodowane przez sposób obliczania wyceny zmniejszania stanu zapasów.
Uwaga

Koszty frachtu i ubezpieczenia są kosztami dodatkowymi, które można dodać do kosztu zapasu w dowolnym momencie. Wartość wszystkich powiązanych zmniejszeń stanu zapasów zostanie odpowiednio zaktualizowane po uruchomieniu zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów.

Zobacz też

Szczegóły projektowania: Wycena zapasów
Szczegóły projektowania: Odchylenie Zarządzanie kosztami zapasów
Finanse
Praca z Business Central