Table of Contents

Rozszerzenia Business Central od innych dostawców

Na stronie AppSource.microsoft.com można znaleźć rozszerzenia dla Business Central. Niektóre rozszerzenia są dostarczane przez Microsoft, a pozostałe są dostarczane przez inne firmy. Więcej informacji na temat rozszerzeń, które nie są publikowane przez Microsoft można znaleźć na stronach internetowych udostępnianych przez firmy. Informacje te można znaleźć na stronie AppSource.microsoft.com.

Lista rozszerzeń dostarczanych przez inne firmy rośnie z każdym miesiącem. Warto obserwować AppSource.microsoft.com, aby w razie potrzeby pobrać aplikacje, które pomogą w pracy z Business Central.

Zobacz też

Dostosowywanie Business Central przy użyciu rozszerzeń
Przygotowywanie do prowadzenia działalności