Table of Contents

Uwagi do wydania Cash Desk Management 1.0.1

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 1.0.1 06-10-2023 od Business Central 19.0

Zmiany i poprawki

W aplikacji Cash Desk Management wersja 1.0.1, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis

Poprawki

ID Opis
12394 Zgłoszenie wsparcia: CDMSD-4 - Rozszerzono długość pola: "Nazwa odbiorcy płatności/płatnika" w tabeli "ITI16 Posted Cash Order Hdr" oraz pola "Opis" w tabeli "ITI16 Posted Cash Order Line". Dodano strony "Zaksięgowane dowody wpłaty" oraz "Zaksięgowane dowody wypłaty" do okna wyszukiwarki.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Dokumentacja użytkownika Cash Desk Management

Cash Desk Management na platformie handlowej Microsoft AppSource

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central