Table of Contents

Uwagi do wydania - Master Data Management System 5.9.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 5.9.0 25.07.2023 od Business Central 20.0

Zmiany i poprawki

W aplikacji MDMS wersja 5.9.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
10595 Wdrożyliśmy nową funkcjonalność, która pozwala replikować wybrane wiersze zestawu danych, które zostały dodane do zestawu danych lub w których zmieniono zakres pól.
10911 Wprowadzono udoskonalenia w zakresie definiowania filtrów w polu Filtr wykluczenia blokady. Użytkownik może teraz definiować filtry przy pomocy strony żądania. Metoda ta zastąpiła ręczne wprowadzanie filtrów z wykorzystaniem składni AL SetView.
10949 Zmodyfikowano akcję Dodaj pola na stronie Szczegóły wiersza zestawu danych, aby zablokować dodawanie nieaktualnych pól do zestawu danych. Ponadto podczas zwalniania zestawu danych aplikacja sprawdza, czy zestaw zawiera przestarzałe pola. Przestarzałe pola nie mogą być używane w aplikacji.
11238 Dodaliśmy nową funkcję: Utwórz wiersze zestawu danych z pakietu konfiguracji na stronie Zestaw danych. Funkcja umożliwia użytkownikowi tworzenie wierszy zestawu danych na podstawie wybranych wierszy pakietu konfiguracyjnego. Funkcja może przyspieszyć proces konfiguracji aplikacji.
11297 Rozszerzono kryteria, dzięki którym użytkownik traktowany jest jako administrator MDMS w przypadku sesji związanych z instalowaniem aktualizacji aplikacji. Do tej pory takie sesje rozpoznawane były na podstawie pustego identyfikatora użytkownika (00000000-0000-0000-0000-000000000000). Obecnie nie zwraca się uwagi na 4 ostatnie znaki tego identyfikatora.

Poprawki

ID Opis
11007 Naprawiliśmy błąd, w przypadku którego zapisy synchronizacji rekordów nie były usuwane po usunięciu powiązanego nagłówka replikacji. Poprawka powoduje zmniejszenie liczby zapisów w bazie danych, co wpływa na lepszą wydajność aplikacji.
10948 Naprawiono błąd, w wyniku którego zapisy dziennika śledzenia nie były tworzone dla tabeli na poziomie 0, jeśli ta sama tabela była używana w dwóch różnych zestawach danych i na różnych poziomach w procesie replikacji.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Warunki licencjonowania