Table of Contents

Uwagi do wydania Polish Localization 4.1.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 4.1.0 28.10.2022 od Business Central 19.0

Zmiany i poprawki

W aplikacji Polish Localization wersja 4.1.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
6395 Zostały dodane elementy typu event publisher do:
  • raportu 52063094 "ITI Adjust Exchange Rates PL" - OnBeforeGetUnrealizedGLAccountForBankAccount,
  • jednostki kodu 52063194 "ITI VATAttributeManagement" - OnAfterDefaultVATAttObjectNoList, OnBeforeHandleAttributeFilter.
6396 Dodaliśmy pola: REGON, Nr KRS i Organ rejestracyjny na stronach Kartoteka nabywcy i Kartoteka dostawcy dostawcy.

Poprawki

ID Opis
6188 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-510
Poprawiliśmy błąd tworzenia szczegółowych zapisów VAT w momencie użycia funkcjonalności do wycofania zapisów.
6319 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-355
Rozwiązano problem związany z niepoprawnym księgowaniem w procesie zakupu z VAT niezrealizowanym w przypadku odwrotnego obciążenia.
6332 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-4141
Poprawiono zachowanie kreatora korekt sprzedaży. System wyświetli komunikat w przypadku próby utworzenia wierszy korekty sprzedaży, bez wprowadzenia zmian w wierszach kreatora.
6393 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-577
Zostało poprawione grupowanie wierszy Intrastat według pola Nr taryfy na wydruku Raport kontrolny Intrastat PL.
6415 Zgłoszenie wsparcia ST-4166
Naprawiliśmy błąd polegający na nieprawidłowej modyfikacji pola NIP po wprowadzeniu wartości do pola Kod kraju nadania NIP na kartotece dostawcy.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Aplikacje uzupełniające

Dokumentacja użytkownika Polish Localization

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central