Table of Contents

Polish Localization

Polish Localization to wszechstronna aplikacja, która rozszerza standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central o dodatkowe rozwiązania dostosowujące system do wymagań prawnych i księgowych wynikających z polskich przepisów. Aplikacja została przygotowana przez IT.integro z myślą o polskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Polsce.

Aplikacja dostarcza szereg rozszerzeń funkcjonalnych umożliwiających miedzy innymi:

  • prowadzenie sprzedaży towarów i usług oraz wystawiane wymaganych faktur;
  • kalkulację płatności VAT i przygotowanie deklaracji VAT;
  • raportowanie przepływu towarów i usług na potrzeby Intrastat;
  • przygotowane plików JPK;
  • weryfikację kontrahentów w wykazie podatników VAT;
  • zachowanie zgodności z polską klasyfikacją towarów i usług (PKWiU);
  • zastosowanie mechanizmu obowiązkowej płatności
  • integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Uwaga

Polish Localization dla Microsoft Dynamics 365 Business Central® jest aplikacją dostępną w obu modelach licencyjnych cloud (online, SaaS) oraz on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja). Od wydania Business Central 2019 release wave 2 (15), aplikacja Polish Localization jest oferowana jako jedno rozwiązanie zarówno dla wersji online i on-premises Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Uwaga

Aplikacja Polish Localization poniżej wersji 2.6.0 oferowana była pod inną nazwą Polish Functionality - Starter Pack.

W ramach dokumentacji omówiono zagadnienia wymienione poniżej.

Procesy biznesowe

Administracja i instalacja

Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa

Polish Localization bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

Porada

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Rozpocznij pracę z Polish Localization

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Polish Localization, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Aplikacje IT.integro dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Inne aplikacje w ofercie IT.integro

Dokumentacja aplikacji bazowej Business Central

Zasady dotyczące dokumentacji produktów

Skontaktuj się z IT.integro - appsales@it.integro.pl