Table of Contents

Uwagi do wydania Polish Localization 5.3.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 5.3.0 16.08.2023 od Business Central 20.1 (wykluczając Business Central 22.0)

Zmiany i poprawki

W aplikacji Polish Localization wersja 5.3.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
11241 W raporcie ITI Get Item Ledger Entries zostały dodane nowe publisher'y: OnAfterCalculateTotals, OnAfterItemLedgerEntryOnPreDataItem, OnBeforeHasCrossedBorder, OnBeforeInsertItemJnlLine, OnBeforeInsertJobLedgerLine, OnBeforeInsertValueEntryLine, OnCalculateTotalsOnAfterSumTotals.
11279 Dodano skrót Alt+I do akcji Dodatkowe informacje KSeF na wszystkich dokumentach sprzedaży, na których występuje ta akcja.
11286 Dodano sprawdzenie czy wartość wprowadzona w elemencie WalutaUmowna na stronie Elementy dokumentu KSeF jest prawidłowym kodem waluty.
11315 Do szablonów serii numeracji dla dokumentów sprzedaży/zakupu dodano pole Domyślny dla automatycznego przetwarzania. Szablon będzie wykorzystywany w trakcie procesów, podczas których interfejs użytkownika nie jest dostępny (na przykład: dokumenty tworzone są przez kolejkę zleceń).
11600 Zmieniono działanie konfiguracji z pomocą dla ustawień KSeF. Jeżeli ustawienia zostały już zainicjowane, ponowne uruchomienie konfiguracji z pomocą dla KSeF spowoduje przeniesienie na stronę Wersje struktury KSeF.
11575 W jednostce kodu ITISalesCrMemoCrtrEventHandlers został dodany event publisher: OnBeforeCheckSalesCorrReason.
11587 Na dokumentach serwisu, pole Pomiń przy wysyłaniu do KSeF zostało zablokowane do edycji przez użytkownika. Domyślna wartość to prawda, ponieważ dokumenty serwisu w obecnej wersji aplikacji nie są wspierane dla wysyłki do KSeF.

Poprawki

ID Opis
11259 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-888
Został dodany kod usuwający wartość z pola Nr wiersza faktury korygowanej w przypadku ręcznej zmiany wartości w polu Nr faktury korygowanej na wierszach dokumentu sprzedaży.
11269 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-1019
Poprawiona została kalkulacja wartości w polu P_62 w JPK VAT z deklaracją tak, aby nie uwzględniała wartości z pola P_60.
11302 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-1013
Zostało wyłączone sprawdzanie zastosowania obowiązkowej metody podzielonej płatności podczas księgowania: wyłącznie przyjęcia na zamówieniu zwrotu sprzedaży oraz wyłącznie wydania na zamówieniu zwrotu zakupu.
11569 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-993
Dodaliśmy ograniczenie zmiany pola Kod kraju nadania NIP na dokumentach zakupowych w zależności od wybranej opcji w polu Obl. VAT dla odb. fakt./nabywcy w Ustawieniach księgi głównej.
11634 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-1043, PLFAPPSD-1041
Naprawiono błąd podczs księgowania faktury korygującej związany z niezgodnościa Kwoty VAT wyliczanej z wierszy Przed/Po. Problem wystepował przy ponownym przeliczeniu kwoty VAT w wierszu sprzedaży faktury korygującej utworzonej przez Kreator korekty sprzedaży dla specyficznych kwot.
11635 Rozwiązano problem polegający na tym, że po usunięciu wiersza z tabeli Ustawienia księgowe VAT lub Metody płatności, odpowiedni wiersz z tabel Ustawienia stawki VAT KSeF lub Ustawienia metody płatności KSeF nie był usuwany podczas zatwierdzania wersji struktury logicznej KSeF.
11718 Zmieniono mechanizm walidacji poprawności NIP na dokumentach zakupu. Obecnie nie jest uruchamiana ponowna walidacja poprawności numeru NIP na dokumencie zakupu, jeżeli wprowadzany NIP oraz Kod kraju nadania NIP są takie same jak na kartotece dostawcy. Podobny zmiana została wcześniej wprowadzona dla dokumentów sprzedaży.
11730 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-1035
Został poprawiony sposób pobierania ustawień księgowych VAT dla wierszy wprowadzanych w dzienniku głównym.

Zobacz też

Instalacja

Wymagania systemowe

Aplikacje uzupełniające

Dokumentacja użytkownika Polish Localization

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central